Thuismonitoring na een herseninfarct (CVA) (Folder)

Monitoringscentrum Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Thuismonitoring na een herseninfarct (CVA) (Folder)

Het Catharina Ziekenhuis is gestart met thuismonitoring voor patiënten na een herseninfarct. Uw behandelaar heeft aangegeven dat u als patiënt gebruik kunt maken van thuismonitoring. In deze folder leggen wij uit wat thuismonitoring is en hoe dit werkt.

Wat is thuismonitoring?

Thuismonitoren gebeurt met de app ‘Thuismeten’ van Luscii. De app maakt het mogelijk voor het ziekenhuis om op afstand mee te kijken naar uw gezondheidssituatie. U houdt zelf de regie in handen over uw behandeling. Thuismonitoring helpt bij een snelle signalering van klachten als gevolg van een herseninfarct om zo tijdig passende zorg te kunnen leveren. Met thuismeten kunnen wij u de juiste zorg bieden op het juiste moment: thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. 

Hoe werkt het?

Thuismonitoring betekent dat we bijhouden hoe het met u gaat na het herseninfarct. Dit doen we door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan over: vermoeidheid, lichamelijk functioneren, angst, somberheid en cognitief functioneren. Uw antwoorden worden gemonitord door het ziekenhuis.  Als u ergens tegenaan loopt, krijgt u aanvullende vragen, informatie of tips in de app. In de app is veel informatie te vinden over wat een herseninfarct is en wat de gevolgen hiervan zijn. Ervaart u problemen (bent u bijvoorbeeld erg moe), dan krijgt u tips hoe hiermee om te gaan.

Er wordt standaard 6-8 weken na ontslag uit het ziekenhuis een controle afspraak ingepland. Mocht u voldoende informatie hebben gekregen, mag u deze afspraak ook afzeggen. In week 5 geeft u in de app aan of u deze afspraak wel of niet wilt laten doorgaan. De zorgprofessional kijkt mee of de controle afspraak medisch noodzakelijk is.

De eerste 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis monitoren we u op deze manier via de app. Na 3 maanden blijft de informatie zichtbaar in de app, maar wordt u niet meer door het ziekenhuis gemonitord.

Soms zijn er klachten waarvoor we telefonisch contact met u opnemen. Ook kunt u via de app altijd zelf aangeven dat u contact met ons wilt hebben of zelf contact met ons opnemen via Thuismonitoringscentrum telefoonnummer: 040 – 239 62 00.

Onderstaand ziet u een visuele weergave van hoe de komende 3 maanden thuismonitoring er voor u uitzien:

Wat heeft u nodig voor thuismonitoring?

U heeft een smartphone of tablet nodig. Hierop installeert u de app Thuismeten van Luscii.
Besturingssysteem: Apple: iPhone of tablet iOS 13 of hoger, Android 7 of hoger.

Hoe installeert u de app?

  • U ontvangt een mail van Luscii op het door u opgegeven e-mailadres. U kunt de app dan gaan installeren. Als u de mail niet direct ziet, kijk dan in uw spam of inbox ‘ongewenste mail’.
  • U downloadt de Luscii Thuismeten app op uw telefoon of tablet via de App Store (iPhone) of Play Store (Android) door te zoeken op ‘Luscii’.
  • Om de registratie te voltooien, ontvangt u per e-mail een controlecode. Vul deze code binnen 15 minuten in, anders verloopt de code en moet u zich opnieuw aanmelden.
  • Voor nadere tekst en uitleg, kunt u ook de website van Luscii bezoeken: De Luscii app installeren en Uitleg thuismeten app voor patiënten. Ook in de app zelf krijgt u informatie via de les ‘Hoe werkt Thuismeten?’
  • Als u technische vragen heeft over de app, kunt u terecht bij Luscii Support: support@luscii.com en/of (085) 130 58 51.

Zet de meldingen van de app aan

U ontvangt via de app meldingen, bijvoorbeeld wanneer u een meting moet invullen. Zorg er daarom voor dat meldingen via e-mail of push-berichten aan staan. Hoe u dat doet, verschilt per telefoon en tablet. Bekijk hiervoor de handleiding van uw telefoon of tablet.

Metingen en vragenlijsten

U ontvangt gedurende 3 maanden iedere 2 weken vragenlijsten. De app geeft aan wanneer er nieuwe vragen klaar staan om te beantwoorden. Uw ingevoerde gegevens worden regelmatig door het Thuismonitoringscentrum gecontroleerd.

Wie kan ik bellen?

Heeft u (medische) vragen?

Dan belt u met het Monitoringscentrum (zie Contactgegevens onderaan deze folder).
Let op: thuismonitoring is geen vervanging van de spoeddienst. Heeft u direct hulp nodig? Als het acuut en ernstig is, belt u 112.

Heeft u vragen over de werking van de app?

Neem dan contact op met Luscii Support. Dit kan via e-mail: support@luscii.com of telefonisch: (085) 130 58 51.
U kunt ook de instructiefilmpjes van Luscii bekijken via de volgende link: https://kb.luscii.com/nl/knowledge/aan-de-slag-met-de-thuismeten-app

Juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment

Met thuismeten kunnen we uw gezondheid beter en regelmatiger in de gaten houden dan met vooraf geplande controle-afspraken. Met thuismeten kunnen wij u de juiste zorg bieden op het juiste moment: thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Zo hoeft u alleen voor afspraken naar het in het ziekenhuis te komen als dat echt nodig is.

Mijn persoonsgegevens

De informatie die u via de app of op de website invult, is medische informatie. Wij hebben samen met Luscii maatregelen genomen om uw privacy te bewaken.

U heeft toestemming gegeven voor het delen van medische informatie. Alleen noodzakelijke medische persoonsgegevens worden in de app Thuismeten geplaatst en gedeeld met Luscii. Wilt u geen toestemming meer geven? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Meer informatie

Voor algemene informatie over CVA, kijkt u op de website van

Eigen risico 

De Thuismeten app is een onderdeel van uw zorgtraject. De kosten hiervan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Let op: is uw eigen risico nog niet op? Dan worden deze kosten mogelijk niet vergoed en kunnen ze voor uw eigen rekening komen. Neem voor meer informatie en vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Monitoringscentrum.

Contactgegevens

Monitoringscentrum (ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur)
Bel: 040 – 239 62 00

Polikliniek Neurologie (ma t/m vrij, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur)
Bel: 040 – 239 94 00

Acute situatie? Thuismonitoring is geen vervanging van de spoeddienst.
Bel altijd 112.

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden