TIA polikliniek (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

TIA polikliniek (Folder)

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de TIA polikliniek. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op deze polikliniek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Verschijnselen van een TIA

Vaak wordt een ernstige beroerte voorafgegaan door een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen, ook wel TIA genoemd. TIA is de afkorting van Transient Ischaemic Attack (voorbijgaande doorbloedingsstoornis). Bij een TIA heeft u één of meer van de volgende verschijnselen:

 • kortdurende verlammingsverschijnselen van een arm of been;
 • stuurloos zijn van een arm of been;
 • een afhangende mondhoek;
 • plotseling dubbelzien of tijdelijke blindheid aan één oog;
 • plotselinge spraakstoornissen.

Deze verschijnselen zijn van voorbijgaande aard. Als de verschijnselen aanhouden spreekt men van een beroerte.

De TIA polikliniek

De TIA polikliniek bevindt zich op de polikliniek Neurologie. Op de TIA polikliniek kunt u meestal binnen één werkdag terecht voor verder onderzoek. Het doel van deze polikliniek is om vast te stellen of u een TIA heeft gehad en om andere oorzaken uit te sluiten. De belangrijkste reden voor het snelle TIA-onderzoek is om een eventuele vernauwing van de halsvaten of een onregelmatige hartslag (boezemfibrilleren) vast te stellen. Snelle behandeling van deze afwijkingen vermindert het risico met 70 procent op een volgende ernstige beroerte in de jaren daarna. De behandeling kan bestaan uit een operatie van het vernauwde bloedvat of het voorschrijven van bloedverdunners bij een onregelmatige hartslag. Ook kunnen medicijnen tegen hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol worden voorgeschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

Tijdens uw bezoek aan de TIA polikliniek volgt u een route, waarbij u een aantal onderzoeken ondergaat. Op de afdeling Radiologie krijgt u een CT-scan van uw hoofd. De overige onderzoeken vinden plaats op de polikliniek Neurologie.

De route met de daarbijbehorende onderzoeken neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Voorbereiding op uw afspraak

 • Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.
 • Draag geen coltrui en halssieraden in verband met het onderzoek van de halsvaten.
 • Bent u niet goed ter been? Neem dan iemand mee die u kan begeleiden in een rolstoel. Een rolstoel kunt u bij de ingang van het ziekenhuis lenen met een muntstuk van € 1.

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek Neurologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop van de route en onderzoeken

De route op de TIA polikliniek loopt als volgt:

 • De polikliniekassistent geeft u uitleg over het programma, de route en de onderzoeken.
 • Vervolgens onderzoekt de laborant Klinische Neurofysiologie of de bloedvaten van de hals goed doorgankelijk zijn (Duplex onderzoek). Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven (echo).
 • Hierna wordt op de polikliniek Cardiothoracale chirurgie een hartfimpje (ECG) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten.
 • Vervolgens gaat u naar de afdeling Radiologie, waar een CT- scan van uw hoofd wordt gemaakt.
 • Daarna komt u terug naar de polikliniek Neurologie. De neuroloog stelt u een aantal vragen en voert een lichamelijk onderzoek uit. De neuroloog bespreekt met u de uitslagen van alle onderzoeken, de diagnose en de behandeling.

Nadat u de uitslag van de onderzoeken heeft gekregen, kunt u naar huis.

De onderzoeken zijn niet pijnlijk. Voor het eventueel afnemen van bloed wordt u geprikt. Het is belangrijk dat u tijdens de onderzoeken stil blijft liggen op een onderzoekstafel.

In de wachtruimte liggen folders waarin de onderzoeken, die u ondergaat, worden uitgelegd.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 –  239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden