Triage op de Spoedeisende Hulp (Folder)

Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Triage op de Spoedeisende Hulp (Folder)

Welkom op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Catharina Ziekenhuis. U heeft onze triageverpleegkundige gesproken. Zij heeft vastgesteld met welke urgentie u behandeld moet worden. Dit bepaalde zij aan de hand van een vragenlijst van het Nederlandse Triage Systeem. Veel SEH’s in Nederlandse ziekenhuizen gebruiken dit triagesysteem.

Uw kleurcode = uw urgentie

We geven de urgentie aan u door in een kleurcode. Bij elke kleurcode hoort een streeftijd. Binnen die tijd proberen wij u te behandelen.

Kleur Betekenis kleur Geschatte wachttijd
Rood Acuut 10 minuten
Geel Urgent 60 minuten
Groen Standaard 120 minuten
Blauw Niet urgent 320 minuten
U kunt er ook voor kiezen naar uw eigen huisarts te gaan.

Wachten en volgorde van behandeling

Natuurlijk proberen alle medewerkers van de Spoedeisende Hulp u zo snel mogelijk te helpen. Soms lukt dit helaas niet, door onverwachte drukte. Naast de mensen in de wachtkamer, zijn er patiënten die met een ambulance worden gebracht. Zij zijn soms levensbedreigend ziek of gewond. Deze patiënten worden vanzelfsprekend eerst geholpen. Het kan ook zo zijn dat voor uw behandeling een gespecialiseerde arts nodig is, die op dat moment ergens anders in het ziekenhuis een patiënt behandelt. Soms moet u wachten op uitslagen van bloedonderzoek of röntgenfoto’s.

Het kan hierdoor zijn dat patiënten die zich ná u gemeld hebben op de Spoedeisende Hulp eerder worden geholpen, omdat zij een hogere urgentiecode hebben gekregen van de triageverpleegkundige.

De wachttijden in de tabel zijn richtlijnen. Als het rustig is, bent u sneller aan de beurt. Is het erg druk, dan kan het zijn dat u langer moet wachten. Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat we in het Catharina Ziekenhuis 95% van de patiënten binnen de richtlijnen kunnen behandelen.

Nuchter blijven

In sommige situaties vragen wij u nuchter te blijven. Dit betekent dat u niets mag eten of drinken, totdat de oorzaak van uw klachten bekend is. Als u veel pijn heeft, krijgt u in sommige gevallen een pijnstiller. Dit is afhankelijk van de aard van uw klachten of letsel. Verergeren uw klachten tijdens het wachten? Meld dit dan bij de secretaresse aan de balie.

Spoedpost Catharina

Buiten kantooruren werken de Centrale Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp samen in Spoedpost Catharina. Als u hier komt zonder verwijzing, dan bepaalt de verpleegkundige via het triagesysteem of u behandeld wordt door de huisarts of door het ziekenhuis. Bij de huisarts krijgt u een afspraak op een bepaald tijdstip. Voor de Spoedeisende Hulp geldt de beschreven kleurcode.

Vragen

Deze folder is alleen bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van onze medewerkers krijgt.  Als iets niet helemaal duidelijk is, vraagt u ons dan gerust om uitleg. U hebt recht op goede en volledige informatie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden