Uroflowmetrie (Folder)

Bekkenbodemcentrum Gynaecologie Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Uroflowmetrie (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een uroflowmetrie (straalmeting) wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie of straalmeting is een onderzoek waarbij de kracht van de urinestraal wordt geregistreerd. De meting gebeurt automatisch, zodra u in de flowmeter (een trechtervormig apparaat) plast. Het is een eenvoudig en pijnloos onderzoek.

Aandachtspunten vooraf

Dit onderzoek is alleen mogelijk als u met een goed gevulde blaas naar het ziekenhuis komt, zodat u tijdens het onderzoek een goede plas kunt doen. Soms kan dit problemen geven, vooral als u ver van het ziekenhuis woont en moeilijk met een volle blaas kunt reizen. U kunt dan eerder op uw afspraak komen om hier te gaan drinken totdat u aandrang heeft om de plastest te kunnen doen.

Hoe zorgt u ervoor dat u tijdens het onderzoek een goed gevulde blaas hebt?

U begint twee uur vóór het onderzoek met het drinken van water, limonade, thee of koffie. Drink elke 20 minuten één vol glas. U hebt dan voor het onderzoek maximaal zes glazen gedronken. Als u een plaspil gebruikt, neem die dan in na het onderzoek.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek Gynaecologie of Urologie. Op uw afsprakenkaart staat op welke polikliniek u zich moet melden.

De verpleegkundige brengt u naar een toilet en vraagt u in de flowmeter te plassen. Het komt regelmatig voor dat dit niet direct lukt. U hoeft zich hier niet voor te schamen. Het beste is even te wachten en u te ontspannen. Als u (nog) geen volle blaas hebt, kunt u wat extra drinken. Hierna lukt het plassen meestal wel. Er blijft niemand bij u in de buurt terwijl u in de flowmeter plast. De registratie van de meting vindt automatisch plaats. U merkt er dus niets van.

Het resultaat van het onderzoek krijgt u bij het volgende polikliniekbezoek van uw behandelend arts.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Polikliniek Gynaecologie
040 – 239 93 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Gynaecologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden