Vervangen batterij sacrale neuromodulator (Folder)

Chirurgie Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Vervangen batterij sacrale neuromodulator (Folder)

Uw behandelaar heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor het vervangen van de batterij van uw sacrale neuromodulator. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is, informeert uw arts, verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) u hierover.

Indicatie

U heeft al een sacrale neuromodulator die uw klachten reeds geruime tijd vermindert. Op dit moment is de batterij hiervan (bijna) leeg. Daarom komt u in aanmerking voor het vervangen van deze batterij. De electrodedraad blijft in principe zitten, alleen de batterij wordt vervangen.

De operatie

Voorbereiding op de operatie
Röntgenfoto

Het kan nodig zijn dat er een röntgenfoto gemaakt wordt van de onderrug voordat u geopereerd kunt worden. Op de foto kan uw behandelaar beoordelen of de electrodedraad zich (nog steeds) op de juiste positie bevindt. Mocht dit niet het geval zijn, dan neemt de arts/VS/PA contact met u op.

Preoperatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en daarom doorverwezen naar de Polikliniek Pre-Operatieve Screening (PPOS). Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we preoperatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt hij met u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Een bezoek aan de polikliniek Preoperatieve screening gebeurt op afspraak. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over preoperatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie’.

Opname

Op de met u afgesproken datum en tijd meldt u zich op de betreffende afdeling. De verpleegkundige helpt u met het installeren op de kamer en zorgt dat u klaar bent voor de operatie. Zorg ervoor dat uw sacrale neuromodulator uit staat. Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in bed naar de voorbereidingskamer. Als de operatiekamer gereed is, wordt u hier naartoe gebracht en brengen we u, na het gezamenlijk controleren van alle benodigde gegevens, onder narcose.

De ingreep zelf

Als u in slaap bent gebracht, wordt u op uw buik gedraaid om goed bij het operatiegebied te kunnen.

Ter plaatse van het litteken op de bil maken we een snee. Omdat de neuromodulator ondiep onder de huid ligt, kan deze makkelijk worden gevonden. De neuromodulator halen we uit de ‘pocket’ waarna we met een kleine schroevendraaier de electrodedraad losmaken van de batterij. Hierna sluiten we de nieuwe batterij aan op de electrodedraad en wordt deze met de schroevendraaier weer vastgemaakt. Vervolgens plaatsen we de batterij weer onderhuids in de bil. Indien nodig meten we de electrodedraad ter plekke door. Daarna sluiten we de  ‘pocket’ weer en wordt de huid in lagen gehecht. Tenslotte wordt er een pleister geplakt en brengen we een drukverband aan.

De operatie duurt ongeveer een half uur en wordt onder algehele anesthesie (narcose) uitgevoerd. Na de operatie rijden we u in bed naar de uitslaapruimte . Daar houden verpleegkundigen uw toestand goed in de gaten. Als u goed wakker bent brengen we u terug naar de verpleegafdeling.

Mogelijke risico’s en complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat ook bij deze ingreep een kans op infectie van de wond of een nabloeding. Wanneer u koorts krijgt of wanneer er pus of buitengewoon veel bloed uit de wond komt, zijn dit redenen om direct contact op te nemen. Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Urologie of Chirurgie, buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH). Er kan dan op korte termijn een afspraak worden gemaakt voor inspectie van de wond.

Daarnaast is het belangrijk dat u zich aan de leefregels houdt, zodat de sacrale neuromulator weer goed vast kan groeien. Als dit niet goed gebeurt kan deze gaan draaien en de electrodedraad kan dan verschuiven of beschadigd raken.

Weer terug op de verpleegafdeling

Als u na de operatie pijn heeft, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Deze kan u iets geven tegen de pijn. Ook als u misselijk bent kunt u daar iets tegen krijgen. Als u goed wakker bent, bekijkt de verpleegkundige wanneer u mag drinken en iets mag eten. Als dit goed gaat, verwijdert een verpleegkundige het infuus. Tenslotte is het voor uw ontslag van belang dat u zonder problemen uit bed kunt en hebt geplast. De meeste patiënten gaan dezelfde dag met ontslag. Alleen als u laat in de middag wordt geopereerd of er complicaties optreden kan het nodig zijn dat u een nacht in het ziekenhuis blijft.

Naar huis

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee om de neuromodulator te activeren. Dit gebeurt in principe 2 weken na de operatie nadat de meeste zwelling verdwenen is en de neuromodulator makkelijker in te stellen is. Zo nodig krijgt u dan ook uitleg over de werking van de afstandsbediening. Dit staat ook beschreven in de brochure van de leverancier van de sacrale neuromodulator. Tijdens deze controleafspraak controleren we ook de wond en verwijderen we eventuele hechtingen. We vragen u om de afstandsbediening (die u bij ontslag in een doos hebt meegekregen) mee te brengen naar deze controleafspraak. Tijdens dit bezoek bespreekt u met de VS/PA hoe het gaat met uw klachten en aan welke leefregels u zich nog moet houden.

Leefregels voor thuis, direct na uw operatie

U mag niet douchen zolang het drukverband is aangebracht. Na 2 dagen mag u het drukverband zelf verwijderen en mag u weer douchen. Baden mag in principe na 2 weken. Pleisters mag u zolang mogelijk na de operatie laten zitten.  

Pijn
Als u na de operatie pijn heeft, vraag de verpleegkundige dan gerust om pijnstillers. Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstillers u thuis mag gebruiken als dit nodig is. Ook mag u de wond koelen door er 2 à 3 keer per dag een coldpack tegen aan te houden. Zitten kan een tijdje pijnlijk blijven.

Lichamelijke activiteit, sporten en tillen
U mag zich gedurende 6 weken lichamelijk niet inspannen, dus ook niet sporten, zwaar tillen (meer dan 5 kilo) of zwaar huishoudelijke werk verrichten. Ook mag u 4 weken niet fietsen. Wees daarnaast voorzichtig met vrijen.

Werkhervatting
Afhankelijk van het soort werk dat u doet, duurt het gemiddeld 4 tot 6 weken voor u al uw normale werkzaamheden weer kunt uitvoeren. Dit bespreekt de VS of PA met u.

Wanneer neemt u direct contact op?

  • Bij heftig bloedverlies.
  • Bij abnormale zwelling of pus in het behandelde gebied.
  • Bij heftige pijn die niet vermindert of erger wordt, ondanks het gebruik van de voorgeschreven pijnmedicatie.
  • Bij koorts boven de 38,5º C die 48 uur na de operatie nog steeds bestaat.

Neem in bovenstaande gevallen tijdens kantoortijden contact op met de polikliniek Urologie of Chirurgie. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Urologie of Chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Vragen

Als u vóór deze afspraak problemen of vragen heeft over het gebruik van de neuromodulator, dan kunt u in kantoortijden telefonisch contact opnemen met de VS/PA. Geef hier bij altijd aan dat u een sacrale neuromodulator heeft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Polikliniek Chirurgie
040 – 2397150

 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden