Voorbereiding op uw afspraak

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Voorbereiding op uw afspraak

Binnenkort heeft u een afspraak in het ziekenhuis, met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt u om een goed gesprek te voeren en de informatie te krijgen die nodig is. In deze folder leest u tips die u kunnen helpen. Op MijnCatharina staat ook veel informatie die u helpt in de voorbereiding.

1. Voorbereiding

Icoon - 2 mensen U mag iemand meebrengen naar de afspraak. Deze persoon kan u helpen met vragen stellen, goed luisteren of aantekeningen maken.
icoon - overzicht van medicijnen Neem een overzicht mee van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Dit kunt u opvragen bij uw apotheek.
icoon - chatbubbels 

Tijdens het gesprek met de zorgverlener kunnen onderstaande onderwerpen aan bod komen. U kunt zich hier thuis alvast op voorbereiden:

 • Wat zijn uw klachten?
 • Heeft u pijn? Zo ja, geef het een cijfer van 1 (weinig pijn) tot 10 (veel pijn).
 • Hebben uw klachten invloed op uw dagelijks leven of werk?
 • Wanneer zijn uw klachten erger en wanneer minder erg?
 • Bent u eerder onderzocht voor dezelfde klachten? Weet u wat daaruit naar voren kwam?
 • Bent u al eerder behandeld voor dezelfde klachten? Welke behandelingen heeft u gehad?
 • Zijn er onderzoeken, medicijnen of behandelingen die u niet wilt?
 • Wat is belangrijk voor u in uw leven, zoals werk, gezin, zorg voor anderen, sport of hobby’s?
 • Wat wilt u weer kunnen doen?

2. Tijdens de afspraak

Als u vragen heeft voorbereid, laat dit dan weten tijdens de afspraak en begin met uw belangrijkste vragen.
U mag het gesprek opnemen, bijvoorbeeld met uw telefoon. Bespreek dit aan het begin van de afspraak en maak ook notities tijdens het gesprek.
Toets of u alles goed begrepen heeft door in uw eigen woorden te herhalen wat er wordt gezegd.
Als u iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Het is belangrijk dat u begrijpt wat de ziekte, klacht of behandeling voor u betekent.

Het kan zijn dat u een behandeling of onderzoek nodig heeft. Uw zorgverlener helpt u graag om samen te beslissen. Stel daarbij deze drie vragen:

 • Welke keuzes heb ik?
 • Wat zijn de goede en minder goede kanten van deze keuzes?
 • Wat betekent dit voor mijn situatie?
Vraag of er informatiemateriaal beschikbaar is, zoals brochures, keuzehulpen,
betrouwbare websites of verwijzingen naar patiëntenverenigingen.

3. Na de afspraak

Bespreek met uw naasten wat er tijdens het gesprek is besproken. Vooral de impact van uw klacht, ziekte of behandeling op uzelf en uw omgeving is belangrijk.
U kunt uw medisch dossier bekijken via Mijn Catharina om te zien wat er is besproken.
U kunt altijd terugkomen op uw beslissing. Neem dan contact op met de polikliniek of de afdeling voor een nieuwe afspraak of vraag een e-consult aan via Mijn Catharina.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen aan de polikliniek of afdeling waar u onder behandeling bent.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden