VS en PA in Catharina Ziekenhuis (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

VS en PA in Catharina Ziekenhuis (Folder)

Tijdens uw bezoek aan het Catharina Ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Mogelijk krijgt u ook te maken met verpleegkundig specialisten en/of physician assistants. In deze folder leest u informatie over deze zorgverleners en wat u van hen kunt verwachten.

Waarom krijg ik te maken met een verpleegkundig specialist of physician assistant?

Er is behoefte aan meer en betere zorg. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en patiënten hebben meer behoefte aan informatie en overleg. Verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen in deze behoefte voorzien.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende masteropleiding. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. Een verpleegkundig specialist geeft hooggekwalificeerde directe zorg aan een bepaalde groep patiënten binnen een medisch specialisme. Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast een medisch specialist en mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. Voorbehouden handelingen zijn onder andere het voorschrijven van medicijnen. De verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen zijn of haar vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts.

De combinatie van zowel medische als verpleegkundige behandelingen maakt de verpleegkundig specialist tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.

Wat is een physician assistant?

Een physician assistant is een zorgverlener met een aanvullende masteropleiding. Een physician assistant is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de physician assistant iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Een physician geeft hooggekwalificeerde directe zorg aan een bepaalde groep patiënten binnen een medisch specialisme. Physician assistants werken zelfstandig naast een medisch specialist en mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. Voorbehouden handelingen zijn onder andere het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische ingrepen. De physician assistant kan zich specialiseren binnen zijn of haar vakgebied. Hierdoor levert de physician assistant op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts.

Als een verpleegkundig specialist of physician assistant mij behandelt, zie ik dan nog een arts?

Het is niet altijd vanzelfsprekend om bij een arts te komen met gezondheidsklachten. Het kan zijn dat de verpleegkundig specialist of physician assistant uw enige behandelaar is. Bij ingewikkelde aandoeningen of ingrepen, kan de verpleegkundig specialist of physician assistant laagdrempelig overleggen met een medisch specialist.

 

Verpleegkundig Specialist

Physician assistant

Medisch specialist

Deskundig

X

X

X

Zelfstandig bevoegd

X

X

X

Laagdrempelig

X

X

 

Recepten uitschrijven

X

X

X

Verpleegkundige behandelingen

X

 

 

Medische behandelingen

X

X

X

Regiebehandelaar

X

X

X

Gericht op kwaliteit van leven

X

X

X

Routinematige medische handelingen

X

X

X

Niet-routinematige medische handelingen

   

X

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden