Zenuwblokkade (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zenuwblokkade (Folder)

De zenuwblokkade is een vorm van pijnbestrijding, waarbij u via de huid een injectie met een verdovende en ontstekingsremmende vloeistof krijgt. De anesthesioloog-pijnspecialist voert deze behandeling uit als de pijn door een geïrriteerde zenuw wordt veroorzaakt. Die pijn kan op allerlei plaatsen in het lichaam voorkomen.

De voorbereiding

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen, tenzij dit speciaal vermeld is. Bijvoorbeeld wanneer u bloedverdunners gebruikt. Op de behandeldag meldt u zich op de polikliniek Pijngeneeskunde.

Vanaf hier wordt u begeleid naar de wachtruimte van de pijnbehandelkamer. U krijgt een operatiejas aan. Afhankelijk van de plaats in het lichaam waar u de behandeling krijgt, mag u uw broek aanhouden.

De behandeling

In de behandelruimte ziet u dat de arts en zijn assistent operatiekleding dragen. Op verzoek van de arts wijst u de plek aan waar u de pijn precies voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd met chloorhexidine, krijgt u een injectie met de verdovingsvloeistof. Dit kan even gevoelig zijn. De anesthesioloog-pijnspecialist en assistent zullen u hier in begeleiden. Ademhalingsoefeningen kunnen goede ondersteuning bieden.

Duur

De behandeling duurt slechts enkele minuten en u mag direct hierna weer naar huis. Een controle afspraak krijgt u automatisch thuis gestuurd.

De nazorg

De ontstekingsremmer die u heeft gekregen, kan maagzuurklachten geven en bij vrouwen een onregelmatige menstruatiecyclus. Dit is niet verontrustend en slechts tijdelijk. De verdovingsvloeistof werkt ongeveer 6 uur, waarna de pijn vaak terugkeert. Voor blijvende resultaten is het soms nodig om de injectie te herhalen. Door de zenuwtakjes telkens weer te verdoven, registreert het op den duur meestal geen pijn meer. Soms verloopt de behandeling zonder succes en dan kan de arts in overleg met u nagaan of een andere behandeling mogelijk of wenselijk is.

Autorijden

U mag deze dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Wij raden u aan iemand mee te nemen die u terug naar huis brengt.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. U kunt dit nummer eveneens bellen als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden