Catharina Ziekenhuis spreekt af duurzamer te werken in Greendeal

Het Catharina Ziekenhuis, GGzE, Archipel groep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis woonzorg groep hebben vandaag de Green Deal Gezondheidssector gemeente Eindhoven getekend. De Green Deal Zorg duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren.De Green Deal Zorg duurt drie jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren.

Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De deelnemende partijen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De gemeente verwacht dat de zorginstellingen meer bereiken wanneer zij samenwerken. ‘Kennisuitwisseling’ is dan ook onderdeel van het Green Deal convenant.

Samen kun je meer

In het contract staan afspraken over duurzame maatregelen op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en voedselverspilling. De vijf Eindhovense zorginstellingen zeggen toe dat zij vanuit hun eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid, hier invulling aan geven. Dit doen zij in samenwerking met het Milieuplatform Zorgsector, gemeente Eindhoven, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting DOE en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wethouder Renate Richters van zorg, welzijn en armoedebestrijding: “De Green Deal Zorgsector Eindhoven is tevens verbonden met de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg. Het is de bedoeling dat ook andere zorginstellingen en regio gemeenten op termijn aanhaken bij deze Green Deal. Zo kan de samenwerking en kennis van duurzaamheidsvraagstukken binnen de zorg zich als een groeiend collectief over de regio en het land verspreiden.”

Waarom een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Ze geven invulling aan de opgave van het Rijk: de transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 en de in 2012 vastgestelde Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

De EED verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen die zij binnen 5 jaar aantoonbaar terug kunnen verdienen binnen 6 maanden uit te voeren. Dit is geen eenvoudige opgave. Met de Green Deal krijgen ondertekenaars 3 jaar in plaats van 6 maanden de tijd, maar daarmee verplichten zij zich wel om zich breder in te zetten dan alleen op gebied van energie. Op deze manier probeert gemeente Eindhoven organisaties in de stad te stimuleren om duurzamer te werken en de drempel te verlagen om aan de verplichtingen te voldoen vanuit het Rijk. Daarnaast biedt de samenwerking kansen voor kennisuitwisseling en bijvoorbeeld voor collectief inkopen. Landelijk zijn er al 200 Green Deals gesloten met meer dan 1200 partijen.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht:
Mediarelaties Catharina Ziekenhuis
Telefoon: 040 - 239 84 12

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.  

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen.

Regionaal heeft het Catharina Ziekenhuis een leidende positie op met name overgewicht en nierfalen. In het Catharina Obesitascentrum worden jaarlijks 1100 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd en de afdeling nierziekten verzorgt 30.000 dialysebehandelingen per jaar. 

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is bedacht. Medisch specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg van deze samenwerking zijn 12 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1100 verpleegkundigen meer dan 2400 andere gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter en gastvrijer ziekenhuis te maken.

www.catharinaziekenhuis.nl

Santeon

Het Catharina Ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen.

www.santeon.nl

Deel deze pagina

Persberichtoverzicht Catharina Ziekenhuis