Promotie Jules Olsthoorn: Innovatie in gepersonaliseerde zorg voor mitralisklepchirurgie

In ons ziekenhuis krijgen jaarlijks zo’n 150 patiënten een operatie aan de mitralisklep. Door veranderingen in de patiëntenpopulatie, neemt het aantal operaties aan deze belangrijke klep in het hart de komende jaren toe. Voor Jules Olsthoorn, AIOS Cardiothoracale chirurgie in ons ziekenhuis reden om te onderzoeken hoe patiëntuitkomsten bij mitraliskleplijden kunnen verbeteren.

In ons ziekenhuis worden patiënten door gespecialiseerde teams behandeld. Tot op heden was het effect van deze gepersonaliseerde aanpak bij mitralisklepchirurgie nog niet bewezen. In zijn proefschrift ‘Personalized Treatment in Mitral Valve Surgery’ laat Jules Olsthoorn zien dat gepersonaliseerde zorg bij mitralisklepchirurgie de overlevingskans en uitkomsten van patiënten verbetert.

Voor zijn promotie aan de Universiteit van Maastricht komen de verschillende fasen van patiëntenselectie, de preoperatieve planning en perioperatieve zorg aan bod, waarbij de nadruk ligt op minimaal invasieve mitralisklepchirurgie (kijkoperatie). Jules Olsthoorn legt uit: “Door uitgebreide preoperatieve planning, waarbij we verschillende beeldvormende technieken gebruiken, zoals 3D-modellen, vergroten we de kennis van de chirurg over de individuele patiënt. Vandaag de dag wordt een kijkoperatie nog niet gezien als de standaard chirurgische behandeling van mitraliskleplijden. Maar als we op een 3D-model goed kunnen zien dat we de patiënt ook kunnen helpen met een kijkoperatie dan is dit een enorme verbetering voor een patiënt, omdat een kijkoperatie veel minder belastend is dan een hartoperatie via het borstbeen.”

Jules Olsthoorn
Jules Olsthoorn met een 3D-model van een hart.

Jules pleit ervoor om, verspreid over Nederland, speciale mitralisklep hartteams te creëren, bestaande uit een interventiecardioloog, een cardiothoracaal chirurg en een beeldvormend cardioloog, die allemaal gespecialiseerd zijn in mitralisklepaandoeningen.

“Dankzij alle technologische ontwikkelingen in de zorg, stijgt het aantal mensen dat ouder wordt. Dit zorgt voor een stijgende patiëntenpopulatie. De ingreep aan de mitralisklep is na een operatie aan de aortaklep de meest voorkomende hartklepoperatie. Door met een gespecialiseerd team aan deze aandoening te werken, wordt de zorg nóg beter. Door iedere operatie te bespreken in een gespecialiseerd team krijgt iedere patiënt zijn eigen plan van aanpak. Dit zorgt voor een hogere overlevingskans. We hadden dit verwacht en werken daarom ook al zo, maar het is goed dat het nu ook is bewezen. Werken in een gespecialiseerd team is een goed verdedigbare innovatie die zorgt voor een betere patiëntuitkomst. Ik vind het erg waardevol dat ik hier een bijdrage aan heb kunnen leveren.’’

Voor het proefschrift is gebruik gemaakt van data uit registraties ondergebracht bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Prof. dr. Jos Maessen, voorzitter Raad van Bestuur NHR, is de promotor van Jules. De promotie is online terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=dPnyR46j_p8


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden