Qualicor-Qmentum accreditatie verzekert toekomstige patiënten van uitstekende zorg in het Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis heeft zojuist de officiële Qualicor-Qmentum accreditatie wederom behaald! Dit betekent dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat we voortdurend werken aan het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van zorg die we aan u bieden. Met deze accreditatie willen we u als toekomstige patiënt laten zien dat uw welzijn en veiligheid onze hoogste prioriteit hebben.

Tijdens het feestelijke moment waarop het kwaliteitscertificaat werd uitgereikt, benadrukte Ellen Joan van Vliet, CEO van Qualicor Europe, de voordelen die deze accreditatie met zich meebrengt voor u als patiënt: “Openheid, transparantie en rust zijn waarden die we overal in het ziekenhuis hebben ervaren tijdens de audit. Rust betekent hier aandacht en tijd voor reflectie, wat resulteert in zorg van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben we opgemerkt hoe medewerkers onderling en met patiënten omgaan, met een laagdrempelige benadering.”

De Qualicor-Qmentum accreditatie is de meest belangrijke accreditatie voor ziekenhuizen en het bewijs dat we goede en veilige zorg bieden. Maar wat betekent dit concreet voor u als toekomstige patiënt? Het betekent dat u kunt vertrouwen op hoogwaardige zorg die voortdurend wordt verbeterd om aan uw behoeften te voldoen. Het betekent ook dat we transparant zijn in onze aanpak en openstaan voor uw vragen en zorgen. Bij ons staat uw welzijn centraal.

We zijn ontzettend trots op het hele team dat heeft bijgedragen aan het behalen van deze accreditatie, inclusief patiënten en bezoekers  die ons hebben geholpen tijdens de audit. Samen streven we naar de beste zorgervaring voor iedereen die ons ziekenhuis bezoekt. Dus, wanneer u in de toekomst zorg nodig heeft, kunt u met een gerust hart kiezen voor het Catharina Ziekenhuis. We zetten ons in om uw zorgervaring zo veilig en comfortabel mogelijk te maken, met de hoogste kwaliteitsnormen als leidraad.

Bestuursvoorzitter Nardo van der Meer: “We krijgen nu bevestiging dat we het goed doen. Fantastisch dat deze oorkonde wordt uitgereikt op de Dag van de Zorg aan de mensen van de zorg. Daar wil ik bij benadrukken dat we het met z’n allen doen, dus de erkenning is voor iedereen!”

Onze speciale dank gaat uit naar patiënten en bezoekers die ons hielpen tijdens de audit.

Auditteam op bezoek
Tijdens de audit voerden auditoren van Qualicor-Qmentum gesprekken met artsen en medewerkers uit het hele ziekenhuis. Ze volgden patiënten tijdens hun behandeling en opname en bezochten een week lang veel verschillende afdelingen. In een audit zoals dit onderzoekt Qualicor of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, veilige zorg biedt en kwaliteit continu verbetert. Zodat de patiënt altijd verzekerd is van hoge kwaliteit van zorg.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden