Santeon verkent waardegedreven zorg

De zes Santeon ziekenhuizen zijn gestart met hun programma Value Based HealthCare (VBHC). Zorgverzekeraar Menzis is partner in dit programma. Voor een patiënt tellen de zorguitkomsten: gezondheidswinst en het effect op zijn of haar kwaliteit van leven. Dit programma leidt tot meer waarde; betere uitkomsten, minder kosten. Juist door de gecombineerde doelstelling komt Value Based HealthCare (VBHC) in beeld. De ziekenhuizen gaan van elkaar leren door onderling resultaten te vergelijken en verbeteringen door te voeren.

“De laatste jaren wordt op allerlei manieren gewerkt aan het afremmen van de kostenstijging van de gezondheidszorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft of zelfs verbetert. Die combinatie vraagt om een nieuwe aanpak. Hiervoor heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based HealthCare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten. Onze ziekenhuizen richten per aandoening een verbetercyclus in,” aldus Bas Leerink, portefeuillehouder Kwaliteit van Santeon en voorzitter raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente. Santeon maakt sinds 2013 in het programma Zorg voor Uitkomst uitkomsten van behandelingen voor vier veel voorkomende tumorsoorten inzichtelijk en transparant. Meer hierover op www.santeon.nl/zorg-voor-uitkomst. Het nieuwe programma is hier een vervolg op. In maart startte het voor borstkanker, in april wordt prostaatkanker opgepakt en in mei heup-osteoartrose. Andere aandoeningen volgen daarna.

Gastvrij Catharina Ziekenhuis

Pascale Voermans, verantwoordelijk voor de zorginkoop medisch specialistische zorg binnen Menzis: “Juist door die combinatie van kwaliteit en doelmatigheid stapt ook Menzis in. We willen de zorg transparant maken. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel door de verschillen inzichtelijk te maken. Denk aan het percentage hersteloperaties of behoud of terugkeer van functies. Maar ook aan snelheid, doorlooptijd en bejegening. Zodat onze klanten vervolgens hun eigen afweging kunnen maken. Menzis participeert in het Santeon programma en investeert hiermee in het continu verbeteren van de zorg.”

Wat is Value Based Health Care

VBHC, ontwikkeld door Michael Porter van de Harvard Business School, wordt in het buitenland al met succes toegepast maar staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Uit de internationale ervaring blijkt dat juist door de geboden transparantie en onderlinge vergelijking de kwaliteit van zorg bij alle deelnemende zorginstellingen (verder) verbetert. Dit geldt voor achterblijvers maar opmerkelijk genoeg ook voor voorlopers. Leerink: “De uitgangspunten van transparantie en het van elkaar leren sluiten zeer goed aan bij de Santeon ziekenhuizen. De start van dit programma wordt begeleid door de Boston Consulting Group, zodat de internationale ervaringen meegenomen kunnen worden. We krijgen zo de beschikking over een VBHC-toolbox, die binnen Santeon bruikbaar is ook voor andere aandoeningen.”

Voor de genoemde drie aandoeningen wordt een scorecard samengesteld, met een beknopte set uitkomst- en procesindicatoren en de bijbehorende belangrijkste oorzaken van kosten. De internationale uitkomstenstandaarden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) dienen als leidraad voor de uitkomstindicatoren. Ook patiëntenorganisaties zitten aan tafel om mee te praten over de selectie van indicatoren. Voor wat betreft de kwaliteit en de kosten van het gehele behandeltraject ligt samenwerking met zorgverzekeraars voor de hand. Maar vooral voor het verkennen van nieuwe financieringsvormen van de zorg is die samenwerking cruciaal. Over een half jaar verwachten we de eerste resultaten.

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en OLVG Amsterdam. De zes Santeon ziekenhuizen werken samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Samen bieden zij meer dan 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Meer informatie op www.santeon.nl.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden