Santeon ziekenhuizen innoveren zorg met ICHOM

Santeon is als ziekenhuisgroep strategisch partner geworden van International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De zes ziekenhuizen waren alle al individueel partner. ICHOM werkt met gerenommeerde zorginstellingen in de wereld samen om per aandoening één set uitkomstindicatoren te ontwikkelen. Uitkomstindicatoren laten zien wat medische zorg voor een patiënt oplevert. Het internationale kader betekent dat niet de beste zorginstelling van Nederland, maar die van de wereld als voorbeeld kan dienen.

Samen strategisch partner

Christina Rangemark Akerman, ICHOM president, over de samenwerking met Santeon: “De resultaten van de inspanningen van Santeon zijn overweldigend positief. Sinds 2012 hebben de uitkomstindicatoren van Santeon aan artsen de mogelijkheid gegeven om de belangrijkste resultaten van de zorg die hun patiënten ervaren – voor de eerste keer – te evalueren. Het afgelopen jaar hebben ICHOM en Santeon een nauwe relatie ontwikkeld. We kijken ernaar uit om onze relatie met deze baanbrekende organisatie te verdiepen.”

Nu de ziekenhuizen gezamenlijk partner zijn geworden, worden de inspanningen op het gebied van uitkomstindicatoren verder gebundeld en uitgebreid. Voordeel is dat zij zo meer snelheid kunnen maken en kwaliteitsverbetering met elkaar kunnen realiseren. ICHOM zetelt in Boston en is in 2012 opgericht door Harvard Business School, Boston Consulting Group en het Zweedse Karolinska Institutet (http://www.ichom.org/). De internationale uitkomstindicatoren worden ontwikkeld op basis van de theorie van Michael Porter van Harvard Business School: Value Based Health Care (VBHC), waarin de toegevoegde waarde van zorg voor de patiënt centraal staat.

Santeon in werkgroepen ICHOM

Het partnerschap vraagt ook iets van de Santeon ziekenhuizen. Op verzoek van ICHOM brengen zij de eigen kennis en ervaring met uitkomstindicatoren in. Op dit moment wordt een bijdrage geleverd aan de ICHOM-werkgroepen voor prostaatkanker (uroloog dr. Jean Paul van Basten van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis), voor longkanker (longarts dr. Franz Schramel van het St. Antonius Ziekenhuis) en voor darmkanker (oncologisch chirurg dr. Eino van Duyn van Medisch Spectrum Twente). Binnenkort start de deelname aan de werkgroep borstkanker. De Santeon ziekenhuizen meten voor long- en prostaatkanker al ruim twee jaar de uitkomsten in hun programma Zorg voor Uitkomst. In 2014 zijn daar darmkanker en borstkanker aan toegevoegd.

Value Based Health Care: Waarde van medische zorg voor patiënt tegenover de kosten

De relevante uitkomstindicatoren worden vervolgens ingebracht in een nieuw Santeon programma VBHC@Santeon. In dit programma wordt de waarde voor de patient vergroot door niet alleen naar de zorguitkomsten te kijken, maar dit te relateren aan de kosten die daarmee gepaard gaan. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar de kosten van chemotherapie in de palliatieve fase van longkanker, met het oog op de kwaliteit van leven van de patiënt. ICHOM geeft Santeon de mogelijkheid om de internationale benchmark te gebruiken om op basis daarvan te verbeteren. Deze ervaring kan vervolgens weer ingebracht worden bij ICHOM.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen bieden zij circa 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg. De zes ziekenhuizen werken intensief samen; de medisch specialisten delen kennis en ervaring en kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren en verbeteringen van elkaar over te nemen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden