Second opinion aanvragen: zo werkt het

Wanneer u alle mogelijkheden wilt afwegen bij een behandeling of diagnose, kunt u een andere arts om een second opinion vragen. Deze arts neemt uw behandeling niet over, maar beoordeelt uw medische situatie op basis van uw dossier. Een second opinion wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. We leggen u stap voor stap uit hoe het werkt.

Second opinion in het kort

  • U heeft altijd het recht om een second opinion aan te vragen.
  • Een mening van een tweede specialist kan meer duidelijkheid en zekerheid geven.
  • Bespreek de second opinion van tevoren met uw behandelend arts of huisarts.
  • Uw behandelend arts of huisarts kan u doorverwijzen maar u mag ook zelf iemand kiezen.
  • Een second opinion wordt meestal vergoed, maar informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een medisch advies van een andere zorgverlener over uw diagnose of behandeling. Het betekent niet dat uw behandeling wordt overgenomen. Maar in sommige situaties kan het prettig zijn de mening van een specialist van een ander ziekenhuis te horen. Bijvoorbeeld als u twijfelt aan de gestelde diagnose of als u een belangrijke beslissing moet nemen over uw behandeling. Het kan ook zijn dat het uw behandelend arts niet lukt om de juiste diagnose te stellen.

Wanneer vraagt u een second opinion aan?

U kunt op ieder moment van het behandeltraject een second opinion aanvragen.  Bijvoorbeeld direct na de diagnose, maar ook als u al een tijd in behandeling bent. Ook uw behandelend arts kan voorstellen een second opinion aan te vragen.

Second opinion: geen blijk van wantrouwen

Het is goed om te beseffen dat een second opinion geen blijk van wantrouwen is naar uw eigen behandelaar. Voor artsen is het heel normaal om een second opinion te geven of aan te vragen.
Een tweede kijk op uw medisch dossier kan heel waardevol zijn. Het geeft u de mogelijkheid om een andere mening te horen en meer informatie te verkrijgen. Dat kan extra duidelijkheid en zekerheid geven over de juistheid van de diagnose of behandeling. En daarmee zorgen voor meer gemoedsrust en vertrouwen. Het kan u ook helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Een second opinion aanvragen in 5 stappen

Overweegt u een second opinion aan te vragen? Volg dan dit stappenplan.

Stap 1 Bespreek de second opinion met uw behandelend arts

U heeft altijd het recht om een second opinion aan te vragen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van uw behandelaar. Het gaat tenslotte over uw gezondheid. Toch is het verstandig om uw wens eerst te bespreken met uw behandelend arts. Misschien kan hij of zij eventuele onduidelijkheden of twijfels bij u wegnemen.

Stap 2 Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden

Een second opinion wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat het valt onder uw eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voordat u een second opinion aanvraagt. Die kan u vertellen onder welke voorwaarden de kosten vergoed worden. Wanneer u bijvoorbeeld naar een zorgverlener gaat zonder contract met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat u niet alles (of zelfs niets) vergoed krijgt.

Stap 3 Vraag de second opinion aan

Uw behandelaar kan een second opinion voor u aanvragen bij een collega-arts in een ander ziekenhuis. U mag ook zelf iemand kiezen met de juiste kennis en ervaring. Ook kunt u uw huisarts om advies vragen. Vraag uw arts de verwijsbrief en uw medische dossier door te sturen naar de tweede arts. Voor het doorsturen van uw medisch dossier moet u zelf toestemming geven voor het delen van medische gegevens en beelden. Vaak gaat het om onderzoeken, uitslagen en beeldmateriaal zoals scans of röntgenfoto’s. U kunt ook zelf de benodigde gegevens naar het tweede ziekenhuis sturen.

Ook als u in een buitenlands ziekenhuis wordt behandeld kunt u een second opinion aanvragen. De documenten moeten wel in het Nederlands of Engels worden aangeleverd.

Stap 4 Bereid u voor op het second opinion-gesprek

Na bestudering van uw medische dossier zal de tweede specialist u meestal uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Dat kan in het ziekenhuis zijn, telefonisch of via een videoverbinding. Dit gesprek kan pas plaatsvinden als alle medische gegevens aanwezig zijn. Het is verstandig om van tevoren uw vragen en twijfels op papier te zetten, zodat u niets vergeet te bespreken. In de meeste gevallen heeft de second opinion-arts voldoende aan uw medische gegevens om een oordeel te geven. Maar soms zal hij of zij u nader willen onderzoeken.

Stap 5 bespreek de second opinion met uw eigen arts

De tweede specialist deelt het advies in de regel ook met uw eigen arts. Naar aanleiding van dit advies gaat u in gesprek met uw arts. U bespreekt samen de second opinion én of u het advies (deels) overneemt of niet.

Vragen of een afspraak maken?
Wilt u een second opinion aanvragen bij een van de specialisten van het Catharina Ziekenhuis? Of bent u bij ons in behandeling en wilt u een second opinion van een andere zorgverlener? Wij helpen u graag. Neem telefonisch contact op met een van onze afdelingen.  


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden