Uw medisch dossier

Van alle patiënten houden onze medisch specialisten een medisch dossier bij. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Onze medewerkers bergen uw dossier veilig op. Alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot het dossier. Zorgverleners hebben geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen zij informatie verstrekken aan derden.

Voor meer informatie, leest u ook eens de folders rechten en plichten, persoonsgegevens en uw medische en verpleegkundige dossier. Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 – 239 84 10.

Uw medisch dossier opvragen

Download hier het machtigingsformulier (English) en print het uit. Vul het machtigingsformulier duidelijk en volledig in. Onderteken het ingevulde formulier en stuur dit (zonder postzegel) naar:

Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar Bureau Patiëntenbelangen: infopbe@catharinaziekenhuis.nl. Wij streven ernaar om u binnen 15 werkdagen te berichten wanneer u de kopie kunt komen ophalen. Houdt u alstublieft rekening met deze termijn bij het maken van uw (vervolg)afspraken. U kunt alleen een spoedverzoek indienen bij een acute, medische noodzaak. Dat kunt u op het machtigingsformulier noteren.

Uw medische gegevens delen?

Wilt u uw medische gegevens na een ziekenhuisbezoek direct beschikbaar stellen aan andere zorgverleners? Het Catharina Ziekenhuis biedt binnenkort de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met uw arts uit een ander ziekenhuis. Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig.

Meer informatie over het delen van medische gegevens


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden