Regionale Transmurale Afspraken

Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van signalen en wensen vanuit de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of landelijke standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de RTA’s ligt bij de transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant.

De regionale werkafspraken zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen uit de regio en de specialisten uit de vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant.


Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

In het handboek worden de fasen die worden doorlopen om tot een definitieve Regionale Transmurale Afspraak te komen beschreven.
Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts

 

Cardiologie

Chirurgie

Geriatrie/ouderengeneeskunde

Gynaecologie

Inwendige geneeskunde

Kaakchirurgie

Kindergeneeskunde

KNO

Longgeneeskunde

Neurologie

Voor meer informatie, zie: cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl

Oogheelkunde

Orthopedie

Radiologie

Urologie

Diversen


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden