Groen licht voor hybride zorginnovatie, zorg in de toekomst steeds vaker vanuit thuis

Akkoord zorgverzekeraars en VWS voor financiering 

Woensdag 18 oktober ‘23 – De Santeon ziekenhuizen hebben akkoord van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en van het ministerie van VWS voor de transformatie naar hybride zorg en de verdere uitrol van Zorg bij jou. Onder deze naam wordt een medisch servicecentrum opgezet dat digitale zorg biedt in de hele sector en op landelijke schaal, waarbij elke zorgaanbieder kan aansluiten. Zorg bij jou helpt zorgverleners om de slag te maken naar hybride zorg: digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. 

Eerder kreeg Santeon groen licht op de snelle toets voor dit impactvolle transformatieplan. Met dit akkoord krijgen de Santeon Ziekenhuizen voor Zorg bij jou 77 miljoen euro aan transformatiegeld vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Santeon ziekenhuizen worden daarmee in staat gesteld om de ontwikkeling van Zorg bij jou te versnellen. Het geld wordt in delen uitgekeerd en op basis van behaalde resultaten.  

Minder of zelfs niet meer naar het ziekenhuis 
Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn. De focus van Zorg bij jou ligt nu op thuismonitoring en informatievoorziening voor de patiënt. De Santeon ziekenhuizen bieden patiënten al steeds meer thuismonitoring aan volgens één gezamenlijke manier en voor een groeiend aantal aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, COPD en influenza. Samen met patiëntenorganisaties krijgt deze thuismonitoring vorm. In een later stadium volgen diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen. 

Over muren heen
Geranne Engwirda, lid Raad van Bestuur bij Catharina Ziekenhuis: “We zijn heel blij met de toezegging van het transformatiegeld en het vertrouwen dat hieruit blijkt van de zorgverzekeraars. De stap van traditionele naar hybride zorg is ingrijpend en vraagt om tijd, investeringen en specifieke kennis. Tegelijkertijd zullen we snelheid moeten maken in deze transformatie. Dit krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken binnen de Santeon huizen en met partners binnen en buiten de zorg,” zegt directeur Zorg bij jou Siebren van der Kooij. Engwirda voegt toe: “Hier ligt ook een grote uitdaging om over de eigen muren heen, landelijk samen te werken om passende zorg te geven samen met (regio)partners zoals huisartsen. Met Zorg bij jou willen we daar met onze (regio)zorgpartners een voortrekker in zijn.”   

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden