Voorkom een besmetting

Bacteriën en virussen zijn overal om ons heen. We willen voorkomen dat medewerkers, patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis elkaar besmetten met bijvoorbeeld het griepvirus of een resistente bacterie. Daarom nemen we in het Catharina Ziekenhuis een aantal maatregelen:

 

1. Handhygiëne

Voor en na ieder patiëntencontact desinfecteert de zorgmedewerker zijn of haar handen. Dit zorgt ervoor dat er geen bacteriën of virussen via de handen van de zorgmedewerker worden overgebracht van en naar de patiënt of de patiëntomgeving. Ook is het belangrijk dat de zorgmedewerker schone handen heeft als hij/zij bij u bijvoorbeeld een blaaskatheter inbrengt of uw verband verschoond.

2. BRMO bevraging op de polikliniek en bij opname

BRMO is een afkorting van ‘Bijzonder Resistent Micro Organisme’. Een van de bekendste BRMO is MRSA. Sommige mensen hebben een verhoogd risico om resistente bacteriën bij zich te dragen. Daar merkt u niks van, maar als u er een infectie mee krijgt, is die moeilijker te behandelen.

Om verspreiding van BRMO in het ziekenhuis te voorkomen, zal u op de polikliniek of de verpleegafdeling gevraagd worden of u tot één van bovengenoemde groepen behoort. Als dat het geval is, zullen bij u kweken worden afgenomen en worden bij een opname extra voorzorgsmaatregelen genomen.

3. Isolatieverpleging

Isolatieverpleging wordt toegepast om verspreiding van bacteriën en of virussen te voorkomen. Dit doen we door het toepassen van aanvullende maatregelen tijdens de opname. Deze zijn afhankelijk van de reden waarom u in isolatie ligt. Zorgmedewerkers dragen bijvoorbeeld handschoenen en een schort als u een darminfectie heeft, of een mondneusmasker als u griep heeft.

Wat kunt u zelf doen?

  • Omdat patiënten een lage weerstand hebben is het verstandig om niet op bezoek te komen wanneer u zelf ziek bent.
  • Draag bij verkoudheidsklachten een mondkapje (verkrijgbaar bij onze balies).
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek of anders in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze direct na gebruik weg.
  • Was uw handen na hoesten en/of niezen.

Handhygiëne

Bezoekt u iemand in het ziekenhuis? Desinfecteer uw handen voorafgaand en na afloop van bezoek. Was uw handen met water en zeep als deze zichtbaar vies zijn, na een toiletbezoek en na hoesten, snuiten en niezen. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Ontsmet dan uw handen met handalcohol als u voor een onderzoek of behandeling uw kamer verlaat.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden