Vragen en antwoorden over de VRE-bacterie

Algemene vragen en antwoorden

  • VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok. Dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor de gangbare antibiotica. Van nature komen enterokokken voor in de darmen.

  • Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen veel voor in een ziekenhuisomgeving, waar ze met veel antibioticagebruik en zwakke patiënten, goed gedijen.

  • Nee, de bacterie zelf is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm, zonder dat u daar iets van merkt. Vooral bij ernstig zieke patiënten met infusen of catheters (slangetjes in het lichaam) kunnen ze soms een ontsteking geven. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica. Bij de VRE-bacterie is dat lastiger, omdat de bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica. Voor gezonde mensen thuis is er dus niets aan de hand, in het ziekenhuis willen we onze ernstig zieke patiënten beschermen en daarvoor nemen wij maatregelen.

  • Bij gezonde mensen doet deze bacterie niets. Voor mensen die een infectie hebben (bijvoorbeeld een urineweginfectie) is hij ook niet gevaarlijk, maar wordt behandeling bemoeilijkt. De gangbare antibiotica werken bij hen niet goed. We zetten dan alternatieve antibiotica in.

VRE en klachten

Ziekenhuisbezoek

Risicogroepen

Onderzoek op dragerschap (kweken)

Uitslag positief/VRE-drager

  • Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij zich draagt, dan wordt hiervan melding gemaakt in uw dossier. Bij (vervolg)opname in het ziekenhuis zijn dan isolatiemaatregelen van toepassing. Dit houdt in dat u op een éénpersoonskamer wordt opgenomen en de medewerkers bij contact met u of uw directe omgeving handschoenen en schort dragen.

  • Als u gezond bent, verdwijnt de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer uit uw lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot een jaar duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, moet u goede hygiëne in acht nemen (handen wassen na toiletgebruik). Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

  • De duur van het dragerschap van de VRE-bacterie kan variëren van enkele weken tot meer dan een jaar. Dragerschap van VRE is niet te bekorten door een behandeling.

Verspreiding


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden