Werken aan hoge kwaliteit van zorg

In ons ziekenhuis werken we elke dag hard om onze zorg van hoog niveau te houden. Of waar het nodig is verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze zorg te organiseren op basis van uw behoeften en voorkeuren. Want de best passende zorg, dat is voor iedereen anders. De verbeterteams die hieraan werken, kijken bijvoorbeeld naar medische resultaten, wachttijden tot de behandeling en hoe lang patiënten gemiddeld in ons ziekenhuis worden opgenomen. Ook de gemoedstoestand na een operatie of de mate van pijn die een patiënt heeft, zijn belangrijke graadmeters.

Werken aan kwaliteit: zo doen we dat

Misschien kunt u zich moeilijk voorstellen wat we precies doen om onze kwaliteit van zorg hoog te houden. Voor ons betekent kwaliteit dat we zorg bieden die:

  • aansluit bij uw wensen en behoeften;
  • veilig, effectief, snel en gemakkelijk toegankelijk is;
  • efficiënt, vernieuwend en transparant is.

We blijven ons steeds verbeteren om u en alle andere patiënten de best mogelijke zorg te geven. Dat doen we als volgt:

  • We meten de kwaliteit van zorg in het hele ziekenhuis om goede zorg te kunnen leveren aan onze patiënten. Hiervoor gebruiken we een kwaliteitsmanagementsysteem. Door alle metingen hierin in te voeren, zien we waar het nog beter kan. En we zorgen dat verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd.
  • We kijken serieus naar klachten, incidenten, calamiteiten, complicaties, infecties en sterfgevallen om te zien wat we kunnen verbeteren.
  • We vertellen onze patiënten, verzekeraars, beroepsverenigingen, inspectie van de gezondheidszorg en auditors eerlijk hoe we goede kwaliteit van zorg leveren en waar we nog aan werken.
  • We werken binnen het ziekenhuis samen in verbeterteams om onze zorg patiëntgericht te organiseren en om steeds betere kwaliteit te leveren.
  • We betrekken patiënten en patiëntenorganisaties om onze zorg nog verder te verbeteren.
  • We delen informatie over onze kwaliteit van zorg op onze website.

Kwaliteitscijfers behandelingen: trots op onze resultaten

Voor u als patiënt kan het lastig zijn te bepalen of een ziekenhuis goede zorg biedt of in welk ziekenhuis u moet zijn voor de beste behandeling. Om u hierin inzicht te geven, hebben ziekenhuizen Ziekenhuischeck gemaakt.  

Ziekenhuizen meten elk jaar hun kwaliteit. Wij vinden het belangrijk hier open over te zijn. U vindt de kwaliteitscijfers van het Catharina Ziekenhuis via Ziekenhuischeck Catharina Ziekenhuis. Via Ziekenhuischeck kunt u ook ziekenhuizen vergelijken.

Voor het actueel houden van Ziekenhuischeck werken we samen met: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Patiëntervaring

Patiënten die in het Catharina Kanker Instituut zijn geweest beoordelen hun ervaring met een 8,9.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden