Acuut leverfalen

Bij acuut leverfalen functioneert uw lever plotseling niet meer of heel slecht. In eerste instantie zorgt dit voor misselijkheid en een gevoel van ziek zijn. Later kunt u verward raken en soms verkleurt uw huid geel. Uw gezondheid wordt heel snel minder. U verandert in een paar dagen of weken van een gezonde persoon in een ernstig ziek iemand. 

Wat zijn de oorzaken van acuut leverfalen?

Acuut leverfalen kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan virussen zoals hepatitis A of B, gebruik van bepaalde medicijnen, kruiden en voedingssupplementen. Overmatig gebruik van bijvoorbeeld paracetamol kan leiden tot acuut leverfalen. Net als het eten van giftige paddenstoelen. Andere mogelijke oorzaken zijn aangeboren leverziekten zoals de ziekte van Wilson of het syndroom van Budd-Chiari. Heel soms ontstaat leverfalen door een zwangerschap. In sommige gevallen blijft de oorzaak onbekend.

Wat kunnen de gevolgen zijn van acuut leverfalen?

Acuut leverfalen kan ernstige gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn een coma, hersenbeschadiging, overlijden (door ontstekingen en falen van andere organen). Een succesvolle levertransplantatie kan er soms voor zorgen dat u weer beter wordt.

Hoe onderzoekt de arts acuut leverfalen?

Om vast te stellen of er acuut leverfalen is, voert de arts een aantal onderzoeken uit:

  • medicijngebruik
  • uitgebreid bloedonderzoek
  • echo van de lever
  • CT-scan van de buik

​​​​​​​ Als er acuut leverfalen is, dan wil de arts weten voor welk deel uw lever het nog doet, wat de oorzaak is en welk gevolg het leverfalen heeft op de rest van uw lichaam. 

Welke behandeling is er voor acuut leverfalen?

Als u acuut leverfalen heeft, dan wordt u meestal opgenomen in het ziekenhuis. U komt dan op de medium care of intensive care afdeling terecht. De behandeling richt zich op het stabiel maken van de leverfunctie en het voorkomen van andere problemen. Monitoring van vitale waarden, antibiotica, intraveneuze toediening van vocht en glucose, ademhalingsondersteuning met een beademingsmachine bij bewustzijnsverlies, en in sommige gevallen nierondersteuning via dialyse kunnen deel uitmaken van het behandelingsprotocol. Een levertransplantatie kan in sommige gevallen nodig zijn, waarbij we samenwerken met transplantatiecentra. 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden