Doppleronderzoek

Doppleronderzoek is een bloedvatonderzoek waarbij de bloeddoorstroming en de bloeddruk van de te onderzoeken bloedvaten wordt geregistreerd met behulp van geluidsgolven en een bloeddruk meettoestel. Dit onderzoek kan betrekking hebben op de bloedvaten van de benen, armen, vingers of tenen.

Om de lichaamsdelen, die onderzocht worden, krijgt u bloeddrukmanchetten. Daarna plaatst de laborant een apparaatje op de huid, waardoor de bloedstroom hoorbaar wordt en de bloeddruk gemeten kan worden (zoals bij een gewone bloeddrukmeting aan de arm). De bloeddrukmanchetten worden met lucht opgepompt. Indien bij een Dopplertest van de benen tevens een inspanningstest gedaan wordt, moet u ook enkele minuten op een loopband wandelen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden