Hepatitis

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Hepatitis komt vrij veel voor. Eén op de twintig mensen krijgt in zijn leven te maken met een vorm van hepatitis. Vaak is een virus de oorzaak van hepatitis. We noemen dit een virale hepatitis. Hepatitis kan ook andere oorzaken hebben.

Vanwege de grote reservecapaciteit van de lever geven leverziekten vaak pas in een laat stadium klachten. Dit komt doordat het gezonde deel van de lever de verschillende functies goed genoeg kan uitvoeren. Afhankelijk van de oorzaak van hepatitis onderscheiden we twee vormen:

  • virale hepatitis
  • niet-virale hepatitis

Virale hepatitis

Bij virale hepatitis is er sprake van een leverontsteking waarbij de oorzaak een virus is. Er zijn verschillende virussen die hepatitis kunnen veroorzaken. De bekendste zijn het hepatitis A-, B-, C-, D- en E-virus.

Niet-virale hepatitis

Niet-virale hepatitis is een leverontsteking die niet wordt veroorzaakt door een virus, maar andere oorzaken heeft. Auto-immuunhepatitis is een auto-immuunziekte die leverontsteking veroorzaakt. Een auto-immuunziekte ontstaat doordat het afweersysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet en deze aanvalt.

Hepatitis Centrum

Het Catharina Ziekenhuis heeft een officieel gecertificeerd Hepatitis Behandelcentrum. In dit centrum worden patiënten behandeld met een virale hepatitis, zoals hepatitis B en C. Het is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor hepatitispatiënten zo hoog mogelijk te houden. De certificering is verstrekt door de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), de Nederlandse vereniging voor Hepatologie (NVH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden