Thuismonitoring: ‘Wij geven patiënten een veilig gevoel’

Zorg wordt vaak als persoonlijker en laagdrempeliger ervaren met monitoring op afstand. Hoe merkwaardig het misschien ook klinkt, zo voelen patiënten het vaak toch. “Het is een fabeltje dat mensen het zo fijn en veilig vinden in een ziekenhuis.”

In een groot artikel in de Volkskrant van maandag 22 april 2024 (premium) worden achtergronden geschetst bij Zorg bij Jou, het thuismonitoringsplatform van het Catharina Ziekenhuis en zes collega-ziekenhuizen binnen het samenwerkingsverband Santeon. Patiënten met acht verschillende aandoeningen (onder meer COPD en zwangerschapsdiabetes) worden zo geholpen. Ze vullen regelmatig een vragenlijst in, delen gemeten waardes en kunnen vragen stellen; en dat allemaal via een app.

“De luxe is dat wij de tijd hebben om te bellen en met de patiënt te bespreken hoe het gaat”, zegt Tessa van der Zanden, een van de monitoringsverpleegkundigen binnen Santeon. “Wij geven patiënten, die wellicht stress en angst voelden door hun aandoening, een veilig gevoel.”

Het thuismonitoringscentrum in het Catharina Ziekenhuis. Met links monitoringsverpleegkundige Marieke Kwappenberg en rechts afdelingsmanager Joris Reijnders.

Grote stappen

Het aantal aandoeningen binnen Zorg bij Jou wordt in rap tempo uitgebreid. Stip aan de horizon: over tien jaar één miljoen patiënten aan de thuismonitoringsapp, waar het er nu achtduizend zijn. Het maakt onderdeel uit van een bredere trend; zorgverleners die subsidie krijgen om de zorg toekomstbestendiger en digitaler te maken. Daar was al een flinke geldpot voor vanuit de overheid, maar het kabinet maakte eind vorige week bekend nog eens 108 miljoen euro uit te trekken ‘voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen . Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg.

In het Volkskrant-artikel wordt geschetst hoe de zeven Santeon-ziekenhuizen grote stappen kunnen zetten op het gebied van thuismonitoring. Dat komt doordat de medisch specialisten al langer en op andere vlakken samenwerken en er daardoor onderling vertrouwen is. Alle protocollen worden gelijk getrokken, zodat overal op dezelfde manier zorg wordt geleverd. Daardoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat monitoringsverpleegkundigen in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis patiënten uit bijvoorbeeld Brabant monitoren.

Het is het prettigst als je ziekte in de gaten wordt gehouden in je eigen omgeving, op je eigen bank en met je eigen koffie

Niet over een drempel heen

De 46-jarige mevrouw Hoogeveen, astmapatiënt, wordt in het artikel opgevoerd. Zij ís een Brabantse die vanuit Rotterdam gevolgd wordt. En zij ervaart de thuismonitoringszorg als persoonlijker en laagdrempeliger. “Als ik invul dat ik mijn puffers vaak moet gebruiken, dan kan ik er de klok op gelijk zetten dat verpleegkundigen van het monitoringscentrum mij binnen no time bellen om te vragen of ze nog iets voor me kunnen doen. Ik hoef niet over een drempel heen, of me af te vragen of mijn klachten erg genoeg zijn om te bellen.”

Monique Valentijn, namens Santeon verantwoordelijk voor Zorg bij jou, onderschrijft dat. Het is een fabeltje dat mensen het zo fijn en veilig vinden in een ziekenhuis. Het is het prettigst als je ziekte in de gaten wordt gehouden in je eigen omgeving, op je eigen bank en met je eigen koffie.” 

Lees het hele artikel in de Volkskrant hier. U moet wel abonnee zijn om het artikel te kunnen lezen. Daarin komt ook Guus Schoonman, bijzonder hoogleraar digitale communicatie in de klinische praktijk, aan het woord om zijn visie op deze ontwikkeling te geven.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden