Kromstand van de penis

U heeft in erectie een kromstand van uw penis. Door deze afwijking kunnen problemen ontstaan bij het hebben van geslachtsgemeenschap. Ook kan het pijn geven bij uw partner tijdens de geslachtsgemeenschap. Deze aandoening kan worden behandeld met een operatie.

Er zijn twee oorzaken die kunnen leiden tot kromstand van de penis:

  • De ziekte van Peyronie. De kromstand wordt veroorzaakt door een overdreven verlittekening (fibrosering) in de wand van het zwellichaam, waardoor op de aangedane plaats de rek uit het zwellichaam verdwijnt. Er treedt een kromstand op, meestal naar de buik, soms met een afwijking naar links of rechts. De penis kan ook korter worden. Als na verloop van tijd het verlittekeningsproces voorbij is (meestal na een jaar), valt te overwegen om bij aanhoudende klachten tot operatieve correctie van de kromstand over te gaan.
  • Aangeboren kromstand. Als de kromstand het gevolg is van een aangeboren afwijking, komt dit door een te korte plasbuis of niet symmetrische zwellichamen. Mannen met deze afwijking komen meestal op 16- à 20-jarige leeftijd naar een arts, als zij voor het eerst een vaste relatie willen aangaan. Schaamtegevoelens vormen meestal de belangrijkste reden om een arts te consulteren. In tegenstelling tot de ziekte van Peyronie buigt de penis bij de afwijking vrijwel altijd richting voeten. Bij een ernstige kromstand is er reden tot operatieve correctie.

Behandeling
Er zijn twee soorten operaties:

  • De Nesbitt-operatie (reeftechniek variant met hechtingen).
  • Uitsnijden van de verlittekende plek met transplantaat

Bij de Nesbitt (Essed Schroder-techniek) wordt de aangedane plaats met rust gelaten. Op de tegenoverliggende plaats worden revende hechtingen geplaatst, deze worden vervolgens aangetrokken en geknoopt waarmee de penis in het ‘gelid’ wordt getrokken met als gevolg dat de kromstand wordt opgeheven. Een nadeel van de Nesbitt-operatie is dat uw penis korter wordt. De mate van verkorting hangt af van de mate van de kromstand, maar kan enkele centimeters zijn.

Het uitsnijden van de verlittekende plek is de andere mogelijke operatie. Bij uitsnijding bestaat echter de kans op het risico van beschadiging van de zenuwen en bloedvaten, met als mogelijk gevolg gevoelsstoornissen en mogelijk definitieve impotentie. Het ontstane defect na uitsnijden wordt vervangen door een dierlijk pericard (‘hartzakje’) transplantaat. Voordeel is dat er minder lengte verlies optreedt.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden