Aanpassing zorgpad patiënten met prikkelbare darm syndroom

Patiënten met prikkelbare darm syndroom worden geregeld naar het Catharina Ziekenhuis verwezen. Om overbodige diagnostiek en herhaalconsulten te voorkomen, in het kader van juiste zorg op de juiste plek en patiënttevredenheid & kwaliteit van leven, hebben we het zorgpad in ons ziekenhuis aangepast, conform de richtlijn.

Werkwijze eerstelijn

Bij patiënten <50 jaar met een veranderd ontlastingspatroon zonder alarmsymptomen, is het conform de NHG standaard PDS niet noodzakelijk patiënten naar de tweede lijn te verwijzen. Wel is het van belang labonderzoek te doen om coeliakie uit te sluiten en fecesonderzoek om IBD uit te sluiten. Als de patiënt voldoet aan de criteria voor het prikkelbare darm syndroom, is het van belang de diagnose prikkelbare darm syndroom als positieve diagnose te benoemen en de patiënt te ondersteunen in het omgaan met PDS. Waarbij de regie bij de patiënt zelf ligt, eventueel met ondersteuning van andere disciplines (bekkenfysiotherapie, diëtetiek, hypnotherapie, psychologie). Behandeling in het ziekenhuis heeft geen meerwaarde.

Werkwijze Catharina Ziekenhuis 

Ons aangepaste zorgpad voor patiënten onder 50 jaar is dan ook als volgt: tijdens het consult wordt conform de richtlijn PDS, een volledige anamnese afgenomen, lichamelijk onderzoek verricht en eventuele uitslagen besproken. Als er, conform de Rome IV criteria, sprake is van PDS, wordt deze positieve diagnose benoemd met uitleg over beïnvloedende factoren. De behandeling in het ziekenhuis wordt na dit eerste consult afgesloten (tenzij er sprake is van andere complicerende factoren). Patiënten worden verwezen naar de keuzehulp PDS, waarbij een aantal suggesties voor een passende behandeling wordt gegeven.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden