Aanbrengen van een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)

Een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) is bedoeld voor mensen die geen baat hebben bij een traditioneel hoortoestel. Het BAHA-systeem bestaat uit een titaniumschroef waarop een beengeleidingshoortoestel wordt bevestigd. Een BAHA kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor mensen met eenzijdige doofheid.

Voor het aanbrengen van de BAHA wordt eerst wat haar achter het oor weggeschoren en de locatie van het implantaat bepaald. Daarna maakt de arts een kleine snede en plaatst het titanium implantaat in het bot van de schedel. Hiervoor wordt een klein gaatje geboord met een diepte van maximaal 4 mm. Om de huid goed aan te laten sluiten rondom het implantaat en haargroei direct rond het implantaat zoveel mogelijk te beperken, wordt  de huid rondom de snede zo dun mogelijk gemaakt. Tot slot plaatst de arts een sponsje met antibioticumzalf om het koppelstuk. Hier komt tijdelijk een kunststof beschermkapje op en u krijgt een hoofdverband. De hele procedure duurt ongeveer 60 minuten.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden