Aanbrengen van een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)

Een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) is bedoeld voor mensen die geen baat hebben bij een traditioneel hoortoestel. Het BAHA-systeem bestaat uit een titanium schroef waarop een beengeleidingshoortoestel wordt bevestigd. Een BAHA kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor mensen met éénzijdige doofheid.

 

Voor het aanbrengen van de BAHA wordt eerst wat haar achter het oor weggeschoren en de locatie van het implantaat bepaald. Daarna wordt een kleine snede gemaakt en het titanium implantaat wordt in het bot van de schedel geplaatst. Hiervoor wordt een klein gaatje geboord met een diepte van maximaal 4 mm. Om de huid goed aan te laten sluiten rondom het implantaat en haargroei direct rond het implantaat zoveel mogelijk te beperken, wordt  de huid rondom de snede zo dun mogelijk gemaakt. Tot slot wordt er een sponsje met antibioticumzalf om het koppelstuk geplaatst. Dit geheel wordt tijdelijk afgedekt door een kunststof beschermkapje en u krijgt een hoofdverband. De hele procedure duurt ongeveer 60 minuten.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden