Aanbrengen van een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Aanbrengen van een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) (Folder)

Uw KNO-arts heeft u voorgesteld een BAHA aan te brengen. Dit is een hoortoestel dat in het bot verankerd wordt. Deze folder geeft u algemene informatie over wat de KNO-arts in het Catharina Ziekenhuis met u bespreekt en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts.

Wat is een BAHA en hoe werkt het?

Geluid bereikt op twee manieren ons binnenoor(slakkenhuis):

 • Door middel van luchtgeleiding via de gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes.
 • Door middel van geleiding via het bot, waarbij het geluid direct door de kaak en de schedel naar het binnenoor gaat en het middenoor overslaat, zie figuur 1.

Een BAHA bestaat uit een titanium implantaat en het hoortoestel.

Het titanium implantaat wordt in het schedelbot achter het oor bevestigd en bestaat uit een schroef én een verbindingsstuk waarop later het hoortoestel wordt vast geklikt. Meestal spreekt men van de schroef als het schroefje en het verbindingsstuk bedoeld wordt. Dat doen we ook in deze folder.

Het hoortoestel dat op de schroef wordt geklikt, noemen we BAHA.

Als de schroef na twee maanden is vastgegroeid, kan het hoortoestel bevestigd worden. De BAHA versterkt het geluid en zet het om in trillingen die via het bot het binnenoor bereiken, zie figuur 2. Bij wat langer haar is de BAHA vaak onzichtbaar.

Figuur 1: Dwarsdoorsnede van oorschelp

1. gehoorgang
2. trommelvlies
3. hamer
4. aambeeld
5. stijgbeugel
6. middenoor
7. evenwichtsorgaan
8. buis van Eustachius
9. slakkenhuis
10. gehoorzenuw

Figuur 2

BAHA: geluid wordt opgevangen door een hoortoestel. Het geluid wordt versterkt en de trillingen worden overgebracht naar het implantaat. Via beengeleiding bereiken de trillingen het binnenoor.

Voor wie is een BAHA geschikt?

Een BAHA is bedoeld voor mensen die geen baat hebben bij een traditioneel hoortoestel. Enkele redenen hiervan kunnen zijn:

 • Een zeer nauwe gehoorgang.
 • Geen aanwezige gehoorgang (atresie) waardoor er geen oorstukje aangemeten kan worden.
 • Chronische ontsteking in het middenoor of de gehoorgang, waardoor de gehoorgang niet mag worden afgesloten met een hoortoestel.
 • Niet goed werkende gehoorbeentjes die niet hersteld kunnen worden door een operatie.

Een BAHA kan ook een oplossing zijn voor mensen met een éénzijdige doofheid. In dit geval wordt de BAHA op de dove zijde geplaatst. Op deze manier wordt het geluid door de BAHA opgevangen en via de schedel afgegeven aan het goed functionerende oor aan de andere zijde.

Afhankelijk van uw gehoorverlies kan een BAHA aan één of aan beide zijden geplaatst worden. U komt in aanmerking voor een BAHA als u een gehoorverlies van meer dan 35 dB heeft, dat niet door andere hoorhulpmiddelen of een operatie te verbeteren is.

KNO001 B.jpg
Figuur 3: De BAHA is op de schroef bevestigd

Voorbereiding op de operatie

De operatie vindt plaats onder narcose. Als er geen complicaties optreden, kunt u de volgende dag weer naar huis.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten
 • Ongeveer 10 dagen voor de operatie krijgt u een brief thuis waarin staat waar u zich kunt melden.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.
 • Houd er rekening mee dat u de dag na de operatie niet zelf naar huis mag rijden, regel daarom van te voren vervoer.
KNO001 A.jpg
Figuur 4. BAHA: verbindingsstuk steekt door de huid

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk.

U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. U krijgt van de verpleegkundige een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingkamer van de operatiekamers waar een operatiemedewerker de zorg voor u overneemt.

De operatie

De titanium schroef van drie of vier millimeter wordt direct achter het oor in het schedelbot geplaatst. Heeft u geleidingsverlies of een gemengd gehoorverlies dan wordt de schroef meestal aan de kant met de beste beengeleiding geplaatst. Daarnaast wordt er bij de keuze van de zijde rekening gehouden met uw levensstijl en bepaalde aspecten van uw werk. Dit bespreekt u met uw KNO-arts. De schroef steekt na de operatie door de huid heen en is zichtbaar achter het oor. De operatie duurt ongeveer een uur.

Bij kinderen wordt de chirurgische procedure in twee fasen uitgevoerd. De schroef bestaat dan uit twee delen; het eerste deel wordt in het bot achter het oor geplaatst en steekt niet door de huid heen. Als de schroef na twee tot drie maanden is vastgegroeid dan wordt het tweede deel, dat door de huid steekt er aan vast gemaakt. De reden voor deze keuze is tweeledig. Ten eerste is het bot van kinderen zachter, waardoor het beter is om het implantaat langer te laten vastgroeien voordat het wordt belast. Ten tweede zijn kinderen speels, waardoor het risico groter is dat de schroef onverwacht wordt belast, voordat deze goed is vastgegroeid.

Na de operatie

Na de operatie rijdt de operatieassistent u naar de uitslaapkamer waar u blijft tot u goed wakker bent. Daarna haalt een verpleegkundige van de verpleegafdeling u weer op. Om een nabloeding te voorkomen, heeft u een drukverband om uw hoofd. Dit kan de volgende dag verwijderd worden. Als, eten, drinken en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Als u weer trek heeft, mag u eten. U mag uit bed, maar moet nog wel rustig aan doen. De pijn na de operatie is meestal gering en goed te bestrijden met pijnstillers.

Als u zich de dag na de operatie goed voelt, kunt u naar huis. U krijgt een afspraak voor een controlebezoek aan de polikliniek mee naar huis.

Controle na de operatie

Een week na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Als de wond er goed uit ziet, krijgt u een controle afspraak voor twee maanden na de operatie. Soms is het nodig om een week na het verwijderen van de hechtingen de wond te inspecteren en schoon te maken.

Als de hechtingen zijn verwijderd, is het belangrijk dat u de huid rondom de schroef goed schoon houdt. Dit doet u met de zachte borstel die bij de BAHA wordt geleverd; bijvoorbeeld tijdens het douchen of tijdens het wassen van de haren, zie figuur 5.

Het schoonmaken is eenvoudig: met een wattenstokje of zachte tandenborstel. Ga daarbij tweemaal per week langs de randen van de schroef om vuilophoping te voorkomen. In het begin kan het lastig zijn, laat u dan door iemand anders helpen. Na wat oefening kunt u het zelf ook.

U krijgt hierover meer informatie van de KNO-arts of de verpleegkundige.

Na twee maanden is de schroef zodanig in het bot verankerd dat de BAHA op de schroef geplaatst kan worden. Dit gebeurt bij het Audiologisch Centrum Brabant. Hier beschikt men over apparatuur om de BAHA af te stellen op uw gehoorverlies. Als u een week na de operatie op de polikliniek bent geweest voor het verwijderen van de hechtingen, krijgt u het BAHA-hoortoestel van de KNO-arts mee.U kunt dan een afspraak maken met het Audiologisch Centrum Brabant om twee maanden na de operatie de BAHA af te laten stellen. Zorg ervoor dat deze afspraak na de controle bij de KNO-arts is, die ook twee maanden na de operatie gepland wordt.

KNO001 E.png
Fig. 5. Hygiëne rondom de overgang huidimplantaat is belangrijk

 

Leefregels voor de eerste week thuis

 • De wond mag de eerste twee weken niet nat worden. Ga daarom niet douchen, niet in bad en niet zwemmen;
 • U mag geen gebruik maken van sauna en zonnebank;
 • Na een week kunt u weer werken, als u oordoppen draagt op uw werk, dan is dat geen probleem;
 • Sporten waarbij er iets tegen uw hoofd kan komen, kunt u pas na twee maanden weer beoefenen, dan is de BAHA goed in het bot vastgegroeid. Sporten zoals hardlopen of fitness kunt u na een week weer beoefenen.

Pijnstilling

Als u pijn heeft, raden wij u aan om de eerste twee dagen drie maal daags 2 tabletten van 500 mg paracetamol te nemen. Dit betekent dus om de 8 uur 1000 mg. Als u andere pijnstillers nodig heeft dan heeft de anesthesioloog dit met u besproken.

Mogelijke complicaties en risico’s kort na de operatie

Complicaties na het plaatsen van een BAHA komen zelden voor. Toch kan het gebeuren dat u een complicatie krijgt:

Een bloeding

Dit kan door de KNO-arts goed behandeld worden met een tijdelijk drukverband.

Infectie van de huid;

Een infectie van de huid merkt u aan pijn en een vieze afscheiding rond de schroef met korstvorming. De KNO-arts behandelt dit door de huid schoon te maken en zalf met antibiotica voor te schrijven.

Neem in deze gevallen tijdens kantooruren contact op met de polikliniek KNO. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Bericht van verhindering

Kunt u een afspraak niet nakomen? Meldt dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat polikliniek KNO. Als u dit doet, kan er nog een wachtende patiënt worden ingepland.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over keel- neus en oorproblemen en de behandeling daarvan? Neem dan contact op met de polikliniek KNO. Voor vragen over de narcose neemt u contact op met de polikliniek Pre-operatieve screening.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Polikliniek Pre-operatieve screening
040 – 239 85 01

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden