Buikoperatie bij een aneurysma van de buikslagader

Een buikoperatie of open aneurysmabehandeling is een ingrijpende operatie. De vaatchirurg brengt een bloedvatprothese in de slagader in op de plek van het aneurysma. Deze prothese is van kunststof. Deze operatie brengt risico’s met zich mee. Daarom kiezen de specialisten hier alleen voor bij een aneurysma van meer dan 5,5 cm doorsnede bij mannen en meer dan 5,0 cm doorsnede bij vrouwen.

De operatie

De vaatchirurg maakt een snee in de buik. De snee loopt van net onder de navel tot aan het borstbeen. Vervolgens klemt de arts de aorta aan beide kanten van het aneurysma af. Daarna knipt hij het aneurysma open en haalt eventuele bloedstolsels eruit. Dan legt hij de bloedvatprothese in het aneurysma. De chirurg hecht de prothese vast aan de onder- en bovenkant in de aorta. Ten slotte sluit hij de vaatwand om de prothese heen.

Als u ook ernstige vernauwingen of verwijdingen in de bekkenslagaders heeft, dan krijgt u een broekprothese. Dit is een bloedvatprothese met twee pijpjes die de chirurg in de bekkenslagaderen plaatst.

Na de operatie

Na de operatie moet u gemiddeld 5 dagen in het ziekenhuis blijven (waarvan minimaal 1 dag op de intensive care) om te herstellen. Vaak heeft u gedurende 2 à 3 maanden na de ingreep last van vermoeidheid en moet u weer conditie opbouwen.

Complicaties

Elke ingreep brengt risico’s met zich mee, zoals wondinfectie en trombose. Bij een open aneurysmabehandeling zijn een aantal specifieke complicaties mogelijk:

  • Als de verbinding tussen de prothese en de slagader lekt, kunnen nabloedingen ontstaan. Uw buik wordt dan hard, bol en pijnlijk. Een hersteloperatie moet dan zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
  • Soms komen de darmen niet zo goed op gang. Vaak gaat dit vanzelf over of met wat medicatie.
  • De nierfunctie kan verstoord raken. Tijdens en na de operatie is hiervoor extra aandacht.
  • Door de tijdelijke afklemming van de aorta kunnen problemen ontstaan met het hart. Ook daar letten wij extra op tijdens de operatie.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden