Cursus omgaan met geheugenproblemen

In de cursus ‘omgaan met geheugenproblemen’ reiken we u handvatten aan om beter met dergelijke klachten om te gaan.

 

De cursus wordt gegeven in groepsverband. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens twee sessies worden ook de partner of een andere naaste uitgenodigd. Tijdens de cursus gaan we in op de werking van het geheugen. We geven uitleg over problemen die kunnen ontstaan bij het opslaan en terughalen van nieuwe informatie. We besteden vooral aandacht aan het voorkomen van deze problemen. De cursus vindt plaats op de afdeling Medische psychologie van het Catharina Ziekenhuis.

Hoe neemt u deel?

Deze cursus is onderdeel van een psychologische behandeling voor mensen onder behandeling bij een medisch specialist en is niet open voor eenmalige inschrijving.

 

 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden