Groepscursus ‘Los-Vast’

De titel van de oudercursus ‘Los-Vast’ verwijst naar de uitdaging waar ouders van kinderen en jongeren met diabetes type 1 dagelijks voorstaan.

Je weet namelijk dat het goed is om je kind steeds meer los te laten en op te voeden richting zelfstandigheid, maar het is nog lang niet makkelijk om dat te doen. Zeker niet als er tegenslagen zijn of als je je kind ziet worstelen. Hoe doe je dat; loslaten en tegelijkertijd zorgen dat je kind veilig en gezond is? Het doel van de oudercursus is om samen met andere ouders in gesprek te gaan en handvatten te krijgen over hoe je op een positieve, motiverende en accepterend manier met je kind over diabetes kunt communiceren.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis, dit is vaak de kinderarts of de kinderneuroloog. Binnen medische psychologie kind & jeugd maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, kinderen of jongeren en hun ouders. We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen betrokken worden bij, of onderdeel zijn van, een behandeling. Soms wordt er gekozen voor één specifieke behandeltechniek, een andere keer wordt er gekozen om technieken in combineren. Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van e-health modules.

Zie voor meer informatie: www.diabetesgroeimodel.nl

 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden