Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV)

NIPPV is een vorm van ademhalingsondersteuning waardoor het ademhalen gemakkelijker en efficiënter verloopt. Bij NIPPV wordt de ademhaling niet overgenomen van de patiënt, maar alleen ondersteund. U blijft dus zelfstandig ademhalen.

Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en wordt bij uitademing onder andere koolzuur uitgescheiden. Koolzuur is een van de afvalproducten die in het lichaam ontstaat bij de productie van energie. Dit proces gaat altijd door. Wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet effectief ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan zoals benauwdheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen en sufheid overdag.

Masker
Via een masker dat over het gezicht wordt geplaatst, wordt door een apparaat positieve druk gegeven bij de in- en uitademing. Hierdoor blijven de luchtwegen zo goed mogelijk geopend, waardoor de gasuitwisseling verbetert en het ademen u minder kracht en energie kost. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in het bloed en daalt het koolzuurgehalte. In het begin zal het als onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo kunt u onder andere last krijgen van geïrriteerde ogen en droge mondslijmvliezen. Verder is het vaak in het begin moeilijk om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden