Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV) (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV) (Folder)

In deze folder vindt u meer informatie over Non Invasive Positive Pressure Ventilation (NIPPV). NIPPV is een vorm van ademhalingsondersteuning waardoor het ademhalen gemakkelijker en efficiënter verloopt. Bij NIPPV wordt de ademhaling niet overgenomen van de patiënt, maar alleen ondersteund. U blijft dus zelfstandig ademhalen. Deze folder is bedoeld voor de patiënt die NIPPV krijgt en zijn naasten. U kunt zo nog eens rustig nalezen wat NIPPV precies is en wat u kunt verwachten van de behandeling, de artsen en het verplegend personeel.

Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

De ademhaling

Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en wordt bij uitademing onder andere koolzuur uitgescheiden. Koolzuur is een van de afvalproducten die in het lichaam ontstaat bij de productie van energie. Dit proces gaat altijd door. Wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet effectief ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan zoals:

  • benauwdheid
  • hoofdpijn
  • concentratiestoornissen
  • sufheid overdag.

Oorzaken van respiratoire insufficiëntie

De belangrijkste oorzaak van respiratoire insufficiëntie is COPD en/of longemfyseem, beide chronische longaandoeningen. Hierbij is er blijvende schade ontstaan aan de longblaasjes waardoor de opname van zuurstof en de uitscheiding van koolzuur (gasuitwisseling) moeilijker verloopt.

Behandeling

Via een masker dat over het gezicht wordt geplaatst, wordt door een apparaat positieve druk gegeven bij de in- en uitademing. Hierdoor blijven de luchtwegen zo goed mogelijk geopend, waardoor de gasuitwisseling verbetert en het ademen u minder kracht en energie kost. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in het bloed en daalt het koolzuurgehalte.

In het begin zal het als onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo kunt u onder andere last krijgen van geïrriteerde ogen en droge mondslijmvliezen. Verder is het vaak in het begin moeilijk om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.

Omdat u zelfstandig blijft ademhalen is het mogelijk om soms het masker af te zetten en wat te eten en te drinken en zonodig medicijnen in te nemen (in overleg met de verpleegkundige die u begeleidt). U kunt tijdens de therapie wel praten, maar bent moeilijker verstaanbaar door het masker. Bovendien is praten vermoeiend voor u.

De verpleegkundige voert regelmatig bij u verschillende controles uit zoals het meten van de bloeddruk, temperatuur, pols, zuurstofgehalte van het bloed en het tellen van de ademhaling. De arts laat regelmatig uw bloedgaswaarden bepalen. Hiervoor wordt via de slagader in uw pols bloed afgenomen. Dit is een vervelende injectie. Aan deze uitslagen kan de arts zien hoe de verhouding tussen het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed is. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat en of de instellingen van het apparaat moeten worden veranderd.

Waar vindt NIPPV plaats

NIPPV vindt plaats op de afdeling Longziekten. U ligt u op een éénpersoonskamer en wordt 24 uur per dag begeleid en ondersteund door een verpleegkundige. Deze verpleegkundige is hiervoor speciaal opgeleid. Meestal ligt u in bed, maar wanneer u goed op de behandeling reageert, is het ook mogelijk om onder begeleiding in de stoel te komen zitten. U bent dus zeker niet continu aan bed gekluisterd.

Bezoek

Het is mogelijk om tijdens de bezoekuren bezoek te ontvangen. Per patiënt zijn maximaal 2 bezoekers toegestaan. In uw situatie is het heel belangrijk, dat u zich hierdoor niet teveel vermoeit. Wij adviseren het bezoek dan ook om hierover te overleggen met de verpleegkundige.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan aan de verpleegkundige die voor u zorgt, of uw behandelend arts. Ook kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de afdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
040 – 239 74 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden