Plexus coeliacus

De plexus coeliacus blokkade is een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen ‘plexus coeliacus’ genoemd. Een blokkade van de plexus coeliacus kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, de maag en de lever.

De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving, onder een epidurale verdoving (‘ruggenprik’) of onder een lichte narcose plaatsvinden. De keuze kan in overleg met de anesthesioloog gemaakt worden. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting worden één of twee naalden via de rug ingebracht. Door het gebruik van röntgenapparatuur kan de plaatsing van de naald zeer nauwkeurig plaatsvinden. Er wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald(en) te controleren. Vervolgens wordt een behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten. Deze behandelvloeistof zorgt ervoor dat de pijnsignalen geblokkeerd worden.

Het resultaat van de blokkade is pas één of twee dagen na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden