Plexus Coeliacus (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Plexus Coeliacus (Folder)

Deze folder is bedoeld voor mensen met een blokkade van de plexus coeliacus. De anesthesioloog-pijnspecialist voert deze behandeling uit.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze brochure vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of huisarts.

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

De plexus coeliacus blokkade is een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen “plexus coeliacus” genoemd. Een blokkade van de plexus coeliacus kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. U moet rekenen op een opname van een tot drie dagen.

De behandeling

De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving, onder een epidurale verdoving (“ruggenprik”) of onder een lichte narcose plaatsvinden. De keuze kan in overleg met de anesthesioloog gemaakt worden. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Onder röntgendoorlichting worden één of twee naalden via de rug ingebracht. Door het gebruik van röntgenapparatuur kan de plaatsing van de naald zeer nauwkeurig plaatsvinden. Er wordt een contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald(en) te controleren. Vervolgens wordt een behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten. Deze behandelvloeistof zorgt ervoor dat de pijnsignalen geblokkeerd worden.

Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat een kleine kans op het optreden van complicaties. Het tijdelijk optreden van diar-ree is een vaak voorkomende bijwerking van deze behandeling. U kunt de eerste weken na de behandeling bij plotseling rechtop komen, even duizelig zijn. Ook is het mogelijk dat u onverwacht allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof, dit kan betekenen dat u jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid krijgt. Een complicatie die zéér zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming van beide benen).

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas één of twee dagen na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zonodig herhaald wor-den. Bij een aantal patiënten is een herhaling van de behandeling nodig.

Nazorg

Naast het verloop van de pijnklachten wordt onder andere uw bloeddruk en hartslag in de gaten gehouden. Wellicht wordt de dosering van uw pijnmedicatie aangepast. Voor deze behandeling blijft u een nacht opgenomen. In principe mag u de ochtend na de behandeling weer naar huis na controle door de arts.

Let op!

  • Op de dag van de behandeling moet u nuchter blijven. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur op de dag van de behandeling niet meer mag eten drinken en roken. Medicijnen mogen wel worden ingenomen, met uitzondering van de medicijnen waarvan de arts heeft gezegd dat ze in verband met de behandeling gestaakt moeten worden.
  • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, zoals acenocoumarol (Sintromitis) of fenprocoumon (Marcoumar) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan moet u hier enkele dagen (twee tot zeven dagen afhankelijk van het medicijn) voor de behandeling mee stoppen. Dit gebeurt in overleg met uw arts. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed onverhoopt niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum. In overleg met de trombosedienst start u ’s avonds weer met uw antistollingsmiddelen.
  • Als u andere medicijnen gebruikt om uw bloed minder stolbaar te maken, zoals acetylsalicylzuur, plavix etc., dan moet u met uw arts overleggen hoelang dit gestaakt moet worden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?

Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden