Radiofrequente ablatie (RFA)

Radiofrequente Ablatie (RFA) kan worden toegepast bij verschillende tumorsoorten. Bij RFA worden de kankercellen als het ware weggebrand.

Er wordt een naald beeldgestuurd door de huid heen in de tumor gebracht met behulp van echografie en aangesloten op een generator. Deze generator laat de cellen trillen. Met de warmte die door de trilling ontstaat, worden de kankercellen verbrand. Voor een behandeling met Radiofrequente Ablatie (RFA) mag een tumor niet groter zijn dan 3,5 centimeter doorsnede. RFA is vooral geschikt voor patiënten die geen chirurgische behandeling meer kunnen ondergaan door gezondheidsproblemen zoals hart-, vaat- en longziekten. De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door een interventieradioloog.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden