Radiofrequente ablatie (RFA) van een schildklierknobbel (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Radiofrequente ablatie (RFA) van een schildklierknobbel (Folder)

Binnenkort krijgt u een radiofrequente ablatie (RFA) van een schildklierknobbel. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Wat is radiofrequente ablatie (RFA)?

Bij radiofrequente ablatie wordt een schildklierknobbel verhit door de energie van radiogolven. Door deze behandeling sterft het weefsel van de knobbel af. Hierna wordt het afgestorven weefsel door het lichaam opgeruimd. De knobbel krimpt hierdoor langzaam en blijft er uiteindelijk een litteken over.

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is om de nodus (knobbel) te laten verschrompelen. Dit is een langzaam proces dat zes tot twaalf maanden duurt. De knobbel wordt dus niet helemaal verwijderd. Het gezonde weefsel blijft intact, waardoor de schildklierfunctie behouden blijft. Het kan nodig zijn de behandeling een keer te herhalen.

Aandachtspunten

Voor vrouwen: De behandeling kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. Meld het bij uw arts als u deze gebruikt.

Metalen apparaten

De behandeling kan mogelijk niet plaatsvinden als u een pacemaker, ICD, neurostimulator, insulinepomp of cochleair implant heeft. Meld dit altijd van tevoren bij uw behandelend arts.

Meenemen naar het ziekenhuis

  • Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn.

U dient er rekening mee te houden dat u na afloop van de behandeling niet zelf naar huis mag rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen.

Opname

Voor deze behandeling is het nodig dat u kortdurend wordt opgenomen op de dagverpleging. U krijgt bericht hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht en waar u zich mag melden.

Op de afdeling krijgt u een speciaal jasje met drukknopen dat u tijdens de behandeling kunt dragen. Uw ondergoed kunt u aanhouden, de overige kleding moet u uitdoen. U krijgt een infuus in de arm. Daarnaast zult u een Paracetamol tablet en Midazolam tablet (rustgevend medicijn) krijgen. In het bed wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

De behandeling

De RFA van de schildklierknobbel wordt uitgevoerd door een interventie-radioloog. Dit is niet dezelfde arts die u op de polikliniek Inwendige geneeskunde of polikliniek Chirurgie heeft gezien.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel met het hoofd iets achterover. Op elk been wordt een aardingssticker (een soort grote ‘plakker’) aangebracht. De huid ter plaatse van de schildklier wordt gereinigd en afgedekt met steriele doeken. De interventieradioloog zal door middel van een prik de lokale verdoving geven.

De interventie-radioloog bepaalt met echografie de locatie van de schildklierknobbel (schildkliernodus). Ook tijdens de behandeling zal worden gekeken met echografie om zeker te zijn dat de naald zich op de juist plaats bevindt. De radioloog prikt vervolgens de zwelling aan met een speciale naald. Doordat het puntje van deze naald telkens even kort wordt verwarmd, gaan de cellen van de schildkliernodus stuk. De naald wordt steeds een klein stukje verplaatst, totdat de hele nodus is behandeld. Tijdens de procedure mag u gewoon praten en slikken.

Wanneer de behandeling klaar is, wordt de naald verwijderd en een pleister op het prikgaatje geplakt. Om nabloeden te voorkomen, kan het zijn dat de radioloog u vraagt om op de prikplaats te duwen met een platte hand en gestrekte vingers. De radioloog legt u dan uit hoe u dit moet doen.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de dagverpleging. Op de afdeling is steeds iemand in de buurt om te controleren of alles goed met u gaat.  U mag dan weer gewoon eten en drinken. Op de dagverpleging blijft u nog een paar uur.

Wij adviseren 48 uur na de behandeling rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.

Pijn

Een aantal dagen kan de hals nog pijnlijk zijn. Voor de pijn kunt u eventueel Paracetamol innemen, maximaal 4 x 1000 mg per dag.

Blauwe plek

Op de prikplaats kan een kleine blauwe plek ontstaan. Dat is normaal.

Vervoer naar huis

Na afloop mag u niet zelf naar huis rijden of machines bedienen.

Pleister

De pleister mag u na 24 uur verwijderen.

Wanneer neemt u contact op?

Bij een grote bloeduitstorting, ernstige pijn, koorts of als u zich niet goed voelt en het vermoeden heeft dat dit met de behandeling te maken heeft, neemt u contact op met de afdeling Radiologie.

Controleafspraak

Controle echografie van de schildklier zal worden gemaakt na 3 maanden, 6 maanden en na 12 maanden. Ook zult u dan voor vervolgafspraken bij de internist (-endocrinoloog) ter controle krijgen, waarbij naast de echografie, ook met bloedonderzoek de schildklierfunctie zal worden bepaald.

Complicaties en risico’s

De kans op complicaties bij een RFA behandeling is klein en de behandeling verloopt meestal zonder problemen. Pijnklachten kunnen enkele dagen duren. De belangrijkste complicaties zijn een bloeduitstorting, huidverbranding in de hals of op het bovenbeen en heesheid (meestal van tijdelijke aard).

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen belt u dan tussen 08.30 en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie waar u wordt doorverbonden met de interventie-radiologie. Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet, belt u dan naar het algemene telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Verhindering of te laat

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Meld dit dat zo snel mogelijk bij polikliniek Radiologie, telefoonnummer 040 – 239 85 65. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden