Stappen tot behandeling slokdarmkanker

U komt bij de MDL-arts, die de diagnose slokdarmkanker stelt. Of de diagnose is al gesteld in een ander ziekenhuis. Wat gebeurt er vervolgens?

  • De zorgverleners bespreken uw situatie in een overleg waar alle betrokken zorgdisciplines bij zijn. Als u uit een ander ziekenhuis komt neemt uw eigen arts ook deel door middel van een videobespreking. U wordt aangemeld voor het zorgpad slokdarmkanker.
  • Binnen 5 werkdagen na de aanmelding door uw MDL-arts vindt de eerste afspraak plaats: het intakegesprek met de verpleegkundig specialist en/of de chirurg. Zij bespreken met u het voorlopige behandelplan.

In de 21 dagen* daarna:

  • is er een gesprek met de bestralingsarts over de bestraling (radiotherapie);
  • maken we een PET CT-scan. De PET CT-scan laat zien of er uitzaaiingen zijn en maakt dat wij de juiste bestralingsvelden kunnen bepalen.
  • is er een gesprek over de uitslag van de PET CT-scan bij de chirurg en/of de verpleegkundig specialist. In dit gesprek stellen zij samen met u het definitieve behandelplan vast.
  • afhankelijk van welke behandelingen u krijgt, vindt er een gesprek plaats met de internist-oncoloog over de chemotherapie en/of immunotherapie en verrichten we een endo-echoscopie ter voorbereiding op de operatie.

Dan start de behandeling: bestraling, chemotherapie en/of immunotherapie, operatie of een combinatie van deze behandelingen.

* We streven ernaar om binnen 21 dagen te starten met de behandeling.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden