Thuismonitoring na een herseninfarct (CVA)

Het Catharina Ziekenhuis biedt thuismonitoring voor patiënten na een herseninfarct. Met de app ‘Thuismeten’ kunnen wij op afstand meekijken naar uw gezondheidssituatie.

U houdt zelf de regie in handen over uw behandeling. Thuismonitoring helpt bij een snelle signalering van klachten als gevolg van een herseninfarct om zo tijdig passende zorg te kunnen leveren. Met thuismeten kunnen wij u de juiste zorg bieden op het juiste moment: thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. 

Hoe werkt het?

Thuismonitoring betekent dat we bijhouden hoe het met u gaat na het herseninfarct. Dit doen we door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan over vermoeidheid, lichamelijk functioneren, angst, somberheid en cognitief functioneren. In de app vindt u veel informatie over wat een herseninfarct is en wat de gevolgen hiervan zijn. Ervaart u problemen (bent u bijvoorbeeld erg moe), dan krijgt u tips hoe hiermee om te gaan.

Standaard krijgt u 6-8 weken na ontslag uit het ziekenhuis een controleafspraak. In week 5 geeft u in de app aan of u deze afspraak wel of niet wilt laten doorgaan. De zorgprofessional kijkt mee of de controleafspraak medisch noodzakelijk is.

De eerste 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis monitoren we u op deze manier via de app. Na 3 maanden blijft de informatie zichtbaar in de app, maar wordt u niet meer door het ziekenhuis gemonitord.

Soms zijn er klachten waarvoor we telefonisch contact met u opnemen. Ook kunt u via de app altijd zelf aangeven dat u contact met ons wilt hebben of zelf contact met ons opnemen via Thuismonitoringscentrum telefoonnummer: 040 – 239 62 00.

Lees meer hierover in de folder Thuismonitoring na een hartinfarct.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden