Klachtenformulier

Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij ook graag dat u dit meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht om te beginnen het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn.

Bureau Patiëntenbelangen

Komt u er samen met de zorgverlener niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij is het centrale meldpunt voor klachten. Zij heeft als onafhankelijke en onpartijdige derde de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Daarvoor kunt onderstaand klachtenformulier gebruiken. U kunt ook een brief of een e-mail sturen.

De klachtenfunctionaris zal met u overleggen over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden. Als u nog daarna nog steeds niet tevreden bent, kan zij u informeren over de aanvullende stappen die u kunt nemen.

Contactgegevens

  • Catharina Ziekenhuis, Bureau Patiëntenbelangen, route 257
  • Telefoonnummer 040 – 239 84 10
  • E-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl
  • Postadres: Antwoordnummer 298, 5600 VC Eindhoven

Meer informatie
Lees voor meer informatie de Klachtenregeling Patiënten.

Klacht over de huisartsenpost

Als u niet tevreden bent over uw bezoek aan de huisartsenpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de huisartsenpost altijd dit klachtenformulier.

Contactgegevens

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Klachtenformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Invuldatum

Gegevens contactpersoon

Aanhef melder*

Naam melder*
Adres melder

Gerelateerde opname informatie:

Naam patiënt*
Geboortedatum patiënt*
Bijvoorbeeld 16 oktober 1963 als 16-10-1963
Adres patiënt*
Privacystatement*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden