Wat te doen met klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht om te beginnen het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn.

Bureau Patiëntenbelangen

Komt u er samen met de zorgverlener niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij is het centrale meldpunt voor klachten. Zij heeft als onafhankelijke en onpartijdige derde de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Daarvoor kunt onderstaand klachtenformulier gebruiken. U kunt ook een brief of een veilige e-mail sturen via Zivver.

De klachtenfunctionaris zal met u overleggen over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden. Als u nog daarna nog steeds niet tevreden bent, kan zij u informeren over de aanvullende stappen die u kunt nemen.

Contactgegevens

  • Catharina Ziekenhuis, Bureau Patiëntenbelangen, route 257
  • Telefoonnummer 040 – 239 84 10
  • E-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl
  • Postadres: Antwoordnummer 298, 5600 VC Eindhoven

Meer informatie
Lees voor meer informatie de Klachtenregeling-Patienten-Wkkgz.

Klacht over de huisartsenpost

Als u niet tevreden bent over uw bezoek aan de huisartsenpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de huisartsenpost altijd dit klachtenformulier.

Contactgegevens

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Klachtenformulier


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden