Privacyverklaring website

Het Catharina Ziekenhuis vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Catharina Ziekenhuis dan ook overeenkomstig de AVG en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoongegevens
In het kader van onze dienstverlening legt het Catharina Ziekenhuis gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Catharina Ziekenhuis daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer u zelf hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan het Catharina Ziekenhuis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van het Catharina Ziekenhuis kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox, Edge etc.) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het Catharina Ziekenhuis en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Catharina Ziekenhuis’ en ‘Gedreven door het leven’ alsmede de daarbij behorende logo’s gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van het Catharina Ziekenhuis, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van het Catharina Ziekenhuis bevinden zich links naar externe websites. Het Catharina Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar Catharina Ziekenhuis
Linken naar pagina’s van het Catharina Ziekenhuis is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Catharina Ziekenhuis toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.catharinaziekenhuis.nl, met als officiële beschrijving Catharina Ziekenhuis. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van het Catharina Ziekenhuis is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Wijzigingen
Het Catharina Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het Catharina Ziekenhuis adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over privacy verklaring, stuur dan een e-mail naar: webmaster@catharinaziekenhuis.nl.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden