Digitale poeppoli van start

Binnen de Kindergeneeskunde van Máxima MC en Catharina Ziekenhuis zien we een grote groep patiënten met ontlastingsproblemen. Uitleg en voorlichting is het belangrijkste deel van de behandeling. Vanaf nu begeleiden beide ziekenhuizen kinderen met deze problemen via de digitale poeppoli. Ouders en kinderen krijgen digitaal uitleg, voorlichting en praktische tips.

Via een digitale link ontvangt de patiënt voorlichting, informatie en een vragenlijst inclusief poepdagboek. Door het invullen van deze digitale vragenlijst en het poepdagboek bepalen de kinderarts en urotherapeut wat de beste begeleiding van het kind en zijn/haar ouders (of verzorgers) is. Dit betekent dat daar waar mogelijk digitale voorlichting en behandeling wordt gestart. In principe wordt er dus geen fysiek consult in het ziekenhuis gepland. Wanneer op basis van de vragenlijst aanvullende informatie nodig is, wordt er een videoconsult gepland. In enkele gevallen wordt, bij aanwezigheid van specifieke alarmsymptomen, een afspraak gepland op de polikliniek kindergeneeskunde.

Voor wie?

Alle kinderen (0-18 jaar) met problemen rondom het poepen (bijvoorbeeld obstipatie, encopresis, angst voor poepen) worden na verwijzing geholpen via de digitale poeppoli.

De digitale voorlichting is volledig op maat per leeftijdscategorie (0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar). Naast digitale triage bestaat de voorlichting uit video’s, animaties, infographics en digitale patiëntenfolders. De voorlichting blijft beschikbaar tot een jaar na verwijzing.

 

Wat betekent dit voor u als verwijzer?

Voor u als verwijzer verandert er niets. U verwijst de patiënten op de reguliere wijze via ZorgDomein met als verwijsreden poepproblemen.

 

Wilt u meer weten?

  • Bekijk de demo over de digitale poeppoli.
  • Bij vragen kunt u contact opnemen met het bij u bekende telefoonnummer van de polikliniek kindergeneeskunde: (040) 239 9200.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden