IC-café in de regio 2024: PICS en PICS-F

- ‘t Patronaat, Blaarhemseweg 18 in Veldhoven

Hoe geeft u uw leven weer vorm na een verblijf op de Intensive Care (IC)? Het verblijf op de IC kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn, die ook na ontslag uit het ziekenhuis impact kan hebben.

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren samen een IC-café. Tijdens het IC-café staan onderwerpen centraal die te maken hebben met een verblijf op de IC. Een bijeenkomst waar het uitwisselen van informatie, beantwoorden van vragen en geven en ontvangen van steun centraal staan. De bijeenkomsten worden georganiseerd in ’t Patronaat te Veldhoven.

Onderwerpen en data

• Maandag 19 februari 2024 Terug naar het werk en weer participeren in de maatschappij
• Maandag 6 mei 2024 PICS en PICS-F
• Maandag 16 september 2024 Delier
• Maandag 25 november 2024 Voeding en bewegen na de IC-opname

Tijd

Van 19.30 tot 21.30 uur in het Patronaat te Veldhoven – Blaarthemseweg 18 in Veldhoven (route)

Voor wie

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in het Catharina ziekenhuis of Máxima MC opgenomen waren. Ook huisartsen zijn van harte welkom. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen geven u informatie over dit onderwerp. Er is alle ruimte voor vragen, maar vooral ook voor contact met elkaar, zodat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen en van elkaar kunt horen hoe anderen omgaan met het leven na de intensive care.

Aanmelden is niet nodig. Vragen over deze bijeenkomst kunt u sturen naar ICcafe@mmc.nl of nazorgic@catharinaziekenhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.icconnect.nl en op de websites van beide ziekenhuizen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden