Intensivering samenwerking maatschappen Interne Geneeskunde-MDL

In het kader van de juiste zorg op de juiste plaats en het zo efficiënt mogelijk inzetten van medisch specialistische capaciteit, hebben de maatschappen Interne Geneeskunde-MDL van het Anna Ziekenhuis (IG-MDL AZ) in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (IG-MDL CZE) besloten hun samenwerking verder te intensiveren.

Zij doen dit op basis van uitstekende onderlinge relaties en op basis van de reeds bestaande samenwerking tussen de twee ziekenhuizen, waaronder de levering van IC-zorg en gezamenlijke oncologische zorg, waar beide maatschappen nadrukkelijk bij betrokken zijn.

Samenwerking

De intensivering van de samenwerking richt zich in deze fase op de patiëntenzorg van de hematologie, de nefrologie en de vasculaire geneeskunde. Deze samenwerking krijgt vanaf dit voorjaar concreet vorm in structurele patiëntbesprekingen, afstemming van protocollen en permanente uitwisseling van medisch specialisten in de poliklinische zorg. De internisten van de maatschap IG-MDL AZ hebben daartoe tweewekelijks een patiëntenbespreking met de nefrologen van de maatschap IG-MDL CZE.  Daarnaast zal dr. Dennis Willemsen (maatschap IG-MDL AZ) een dagdeel hematologische zorg in het CZE gaan verlenen en wisselen dr. Eveline Besselaar (maatschap IG-MDL CZE) en dr. Alexander Stork (maatschap IG-MDL AZ) voor de vasculaire geneeskunde een dagdeel van locatie.

Het begint allemaal klein, maar de uitdrukkelijke wens is om stappen te blijven zetten en in de toekomst vooral samen te doen wat samen gedaan kan worden. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met dr. Auke Post (040) 286 40 40 en dr. Marten Nijziel (040) 239 66 22 of met drs. Hans Reinold, vakgroepmanager (06) 229 386 27.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden