Marc van Sambeek negende hoogleraar Catharina Ziekenhuis

Vaatchirurg dr. Marc van Sambeek houdt vrijdag 15 december zijn inaugurele rede als hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e). Het gaat om een deeltijdaanstelling, waardoor Van Sambeek zijn werkzaamheden als vaatchirurg in het Catharina Ziekenhuis kan blijven uitvoeren. Van Sambeek is de negende hoogleraar in het Catharina Ziekenhuis. 

Van Sambeek houdt zich aan de TU/e vooral bezig met onderzoek naar grote verwijdingen in de buikslagader, zogenoemde aneurysma’s, en vernauwingen van de halsslagader. “Samen met de universiteit zijn we een groot onderzoek begonnen om op patiëntniveau nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Omdat scheuring van een aneurysma meestal dodelijk is, komen patiënten nu met grote regelmaat op controle. Door onze techniek kunnen we in de nabije toekomst de groei van aneurysma’s beter voorspellen waardoor patiënten minder vaak op controle hoeven te komen. Hierdoor dalen de kosten. Maar nog belangrijker: het aantal patiënten dat tussen de controles toch een scheuring krijgt zal dalen, waardoor minder mensen zullen overlijden aan een aneurysma.”

Vaatchirug prof. dr. Marc van Sambeek | Catharina Ziekenhuis

Halsslagader

Ook op het gebied van vernauwingen van de halsslagader wil Van Sambeek op termijn het verschil maken. “De richtlijnen schrijven voor dat we patiënten met een ernstige vernauwing van de halsslagader allemaal moeten opereren. Maar slechts één op de negen operaties voorkomt een herseninfarct. In ons onderzoek kijken we niet naar de onderzoeksresultaten uit het verleden, maar juist naar zogenoemde patiënt-specifieke parameters.” Zo kan een onderzoeker bij patiënten die een TIA hebben gehad bekijken of er microbloedingen aanwezig zijn in de vernauwing: de voorspellers van een herseninfarct. “Hiermee zouden we dan veel beter kunnen bepalen welke patiënten wel en welke patiënten juist niet een operatie moeten ondergaan”, benadrukt Van Sambeek.

Meeste hoogleraren

Met Van Sambeek komt het aantal hoogleraren in het Catharina Ziekenhuis op negen; het ziekenhuis heeft daarmee de meeste hoogleraren van Nederland die verbonden zijn aan een algemeen ziekenhuis. Door de nauwe banden met verschillende academische centra levert het ziekenhuis veel eigen promovendi die vaak bezig zijn met onderzoeken die direct te maken hebben met de patiëntenzorg.

Het Catharina Ziekenhuis staat bekend als ziekenhuis waar complexe ingrepen worden uitgevoerd, vooral op het gebied van kanker en hart- en vaataandoeningen. De medisch specialisten zoeken daarom continu naar nieuwe behandelvormen om patiënten beter te helpen. Dat betekent ook dat er voor de patiënten onderzoek gedaan moet worden naar manieren om de zorg beter, veiliger en doelmatiger te maken.

TU/e, Maastricht UMC+ en Universiteit Gent

Naast Marc van Sambeek zijn ook cardioloog Nico Pijls, klinisch chemicus Volkher Scharnhorst en intensivist-anesthesioloog Erik Korsten als hoogleraar verbonden  aan de Technische Universiteit Eindhoven. Aan de universiteit van Maastricht zijn de professoren chirurg-oncoloog Harm Rutten, longarts Frank Smeenk, dermatoloog Peter Steijlen en vaatchirurg Joep Teijink als hoogleraar aangesteld. Gynaecoloog Dick Schoot is professor aan de Universiteit van Gent.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden