Nieuwe techniek voor behandeling van hartritmestoornissen

De behandelmogelijkheden voor patiënten met hartritmestoornissen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn uitgebreid met de zogenoemde epicardiale ablatie. Deze behandeling is van groot belang voor een deel van de patiënten met ritmestoornissen uit de hartkamers. Het gaat om de groep mensen waarbij de bron van de ritmestoornissen zich aan de buitenkant van het hart bevindt.

Bij de epicardiale ablatie wordt de katheter waarmee de behandeling wordt uitgevoerd via de borst in het hartzakje ingebracht. Dat gebeurt onder een roesje en met lokale verdoving. Bij de standaard ablatie-technieken wordt de katheter via de lies naar de binnenkant van het hart gebracht, waar vervolgens de behandeling plaatsvindt.

Bijna driehonderdduizend Nederlanders hebben last van hartritmestoornissen. Het is een aandoening die de kwaliteit van leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. Patiënten met ritmestoornissen zijn snel moe, voelen zich onprettig en angstig, kunnen misselijk zijn en veel transpireren en hebben een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst. Na een operatie is de kans groot (70 procent) dat een patiënt zijn of haar ‘oude leven’ zonder hartritmestoornissen weer kan oppakken. Bij een eventuele tweede operatie ligt het slagingspercentage op 95 procent.

Enorme stappen in kwaliteit
Binnen de groep van vijf ritmespecialisten van het Catharina Hartcentrum heeft cardioloog Albert Meijer zich voorbereid voor de toepassing van de epicardiale ablatie. Begin juni heeft hij voor het eerst bij een patiënt met hartritmestoornissen deze techniek toegepast. De patiënt kon alleen worden genezen door specifiek deze techniek te gebruiken. “Door deze behandeling maken we enorme stappen in de kwaliteit van de behandeling van patiënten met deze ritmestoornis”, aldus cardioloog dr. Albert Meijer. Het Catharina Ziekenhuis is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze techniek aanbiedt.

Het Catharina Hartcentrum is het grootste elektrofysiologisch centrum van Nederland. Jaarlijks worden meer dan 1000 ablaties uitgevoerd, waarvan ongeveer 100 voor ritmestoornissen uit de hartkamers. Recent was het Catharina Hartcentrum uitgebreid in het nieuws doordat via twitter een patiënt te volgen was die een ablatie onderging in het Catharina Hartcentrum.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden