Jesse Demandt valt tweemaal in de prijzen bij Wetenschapsavond

In het Catharina Ziekenhuis speelt wetenschappelijk onderzoek een heel belangrijke rol, daarom staan we elk jaar extra stil bij de rol van onderzoek tijdens de Wetenschapsavond. Daar presenteerden onderzoekers van het ziekenhuis donderdagavond 11 april hun bevindingen aan ruim honderd bezoekers. In twee parallelsessies kwamen acht onderzoekers op het podium, en aanvullend was er een posterpitch en ruimte om posters van collega-onderzoekers te bezichtigen.

Jesse Demandt, cardioloog in opleiding, maakte veel indruk met zijn onderzoek naar het gebruik van een sneltest in de ambulance die zorg verbetert bij de verdenking op een hartinfarct. Dankzij die test in de ambulance kunnen patiënten meteen naar het juiste ziekenhuis worden vervoerd. Over dat onderzoek verscheen eerder al dit artikel. Demandt won met zijn presentatie de juryprijs en één van de twee publieksprijzen voor de beste voordracht.

Jesse Demandt

De andere publieksprijs ging naar apotheker Mart Kicken. Hij deed onderzoek naar dosisbepaling bij een medicijn dat gebruikt wordt onder andere bij longkanker. De apotheker stelt dat de behandeling voor longkankerpatiënten met een lager gewicht (onder de 65 kilo) verlengd kan worden. In plaats dat de patiënt elke drie weken een toediening krijgt, zou dit ook elke vier of vijf weken kunnen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten voor aanschaf van het dure geneesmiddel én is prettiger voor de patiënt die minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen!

Mart Kicken

Posterprijs

Vera van Hal greep met haar posterpresentatie de posterprijs. Met haar onderzoek wil ze echografie verbeteren bij een aneurysma. Daarnaast is het mogelijk, met zogenaamde functionele echografie, om de mechanische eigenschappen (elasticiteit/sterkte) van de vaatwand te bepalen. Door met meerdere echokoppen de vaatwand in beeld te brengen moet veel beter in te schatten zijn of een aneurysma stabiel is, of dat een aneurysma snel geopereerd moeten worden..

Vera van Hal

De avond gaf een mooi beeld van het onderzoek dat er binnen het ziekenhuis plaatsvindt. Collega-onderzoekers stelden elkaar kritische vragen en de prestentaties waren boeiend en inspirerend. Gastspreker Prof. Dr. Ir. Maarten Steinbuch nam het publiek mee in de mogelijke toepassingen en implicaties die technologische toepassingen kunnen hebben op het zorgsysteem van de toekomst.

Catharina Onderzoeksfonds

Een groot aantal onderzoeken is gesubsidieerd door het Catharina Onderzoeksfonds. Meer weten wat u kunt doen om dat fonds te ondersteunen? Kijk dan op de website van het onderzoeksfonds.

De prijswinnaars Jesse Demandt, Mart Kicken en Vera van Hal werden na afloop letterlijk in de spotlights gezet.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden