Diagnostiek voor U en Catharina Ziekenhuis zetten in op de juiste zorg op de juiste plaats

Diagnostiek voor U en het Catharina Ziekenhuis hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken. Doel is om de zorg voor patiënten en huisartsen in de regio Eindhoven nog beter te organiseren. De Raden van Bestuur van Diagnostiek voor U en het Catharina Ziekenhuis zijn voornemens een intentieovereenkomst te tekenen, gericht op een verdergaande vorm van samenwerking om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

Eén van de doelstellingen is dat huisartsen minder vaak patiënten door hoeven te verwijzen naar het ziekenhuis, omdat specialisten uit het ziekenhuis eerder al meekijken met uitslagen van onderzoeken. Patiënten komen dan voor onderzoek of behandeling alleen in het ziekenhuis als het echt nodig is. Beide organisaties willen ook voorkomen dat een patiënt twee keer hetzelfde onderzoek moet ondergaan. Onnodige, vaak dure zorg moet zo worden voorkomen.

Dicht bij patiënt

Het Catharina Ziekenhuis blijft zich richten op complexe zorg. Diagnostiek voor U blijft de aangewezen partij in de regio Eindhoven voor eerstelijns zorgactiviteiten ter ondersteuning van de huisarts en de medisch specialist, laagdrempelig en dicht bij de patiënt. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat met een verdere samenwerking de gewenste transitie naar de juiste zorg op de juiste plaats vorm gegeven kan worden.

Deel deze pagina

Nieuwsoverzicht Catharina Ziekenhuis