H2-ademtest bij kinderen

Een H2-ademtest is een onderzoek waarmee we de opname van suiker (vaak lactose) door de darm onderzoeken. Hierdoor bepalen we in hoeverre uw kind suiker kan verteren. Dit gebeurt door met ademmonsters de hoeveelheid waterstofgas (H2) in de uitademingslucht te meten. Hiervoor ademt uw kind op aanwijzing van de verpleegkundige door een mondstuk/mondmasker.

Uw kind moet op aanwijzing van de verpleegkundige een keer flink uitademen in een mondstuk dat aangesloten is op een apparaat. Daarna krijgt uw kind een suikeroplossing te drinken. Vanaf dit moment moet uw kind elk half uur flink uitblazen in het apparaat. Dit moet gedurende 3 uur. Uw kind blijft tijdens het gehele onderzoek op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. Het onderzoek vindt meestal plaats in de ochtend van 08.45 tot 11.30 uur


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden