Histamine-provocatietest

Bij een histamine-provocatietest inhaleert u histamine om de luchtwegen te prikkelen. Zo kan de gevoeligheid van de luchtwegen vastgesteld worden. Histamine is een lichaamseigen stof die onder andere vrijkomt bij allergische reacties.

In de onderzoekskamer ademt u via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. De laborant(e) vraagt u een paar keer diep en zo krachtig en lang mogelijk uit te ademen. Daarna laat de laborant(e) u twee minuten lang histamine inademen via een vernevel apparaat. De laborant meet steeds na de inhalatie uw longfunctie. Deze procedure wordt maximaal acht keer herhaald met steeds hogere concentraties histamine. Door de histamine kunnen bepaalde klachten worden opgewekt. Zo is het mogelijk dat u kortademig wordt of een sterke hoestprikkel krijgt. De longfunctieassistent beoordeelt de situatie aan de hand van de gemeten longfuncties en geeft u indien nodig meteen een luchtweg verruimend medicijn. De test is klaar als de longfunctie weer normaal is.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden